Quy trình xử lý và xác nhận tình trạng nhập học thí sinh phải thực hiện thế nào?

Hỏi đáp  /  Tuyển sinh tự động

Tuyển sinh tự động

Xem xét và xử lý thỏa đáng việc xác nhập tình trạng nhập học của thí sinh là một phần công việc quan trọng của Nhà tuyển sinh khi sử dụng dịch vụ Tuyển sinh tự động. 

Thí sinh sau khi hoàn thành thủ tục nhập học vào một khóa học sẽ gửi "Đề nghị xác nhận nhập học" trực tuyến đến Nhà tuyển sinh để có thể được hưởng những quyền lợi và ưu đãi theo Chế độ khuyến khích tuyển sinh và nhập học dành cho thí sinh  từ KETNOIGIAODUC.
Đề nghị xác nhận nhập học của thí sinh sẽ được hệ thống thông báo tự động đến Nhà tuyển sinh qua các hình thức sau:
- Thông báo đến email đăng ký trong Tài khoản của Nhà tuyển sinh,
- Cửa sổ POPUP trên trang web: ketnoigiaoduc.vn mỗi khi Nhà tuyển sinh Đăng nhập vào website.
- Danh sách các thí sinh "Chờ xác nhận nhập học " cùng được lưu tại thư mục "Q. Lý Khuyến khích nhập học > Quản lý danh sách thí sinh nhập học"

Việc tiếp nhận nhận, xử lý xác nhận thí sinh nhập học căn bản được thực hiện theo quy trình như diễn tả theo sơ đồ sau đây:

Sơ đồ quy trình xử lý xác nhận nhập học thí sinh

Nhà tuyển sinh cần hiểu rõ và xử lý chính xác việc xác nhận tình trạng nhập học của thí sinh đúng theo quy trình quy đinh, tránh để chậm chễ.
Xử lý tốt việc xác nhận tình trạng nhập học của thí sinh không những giúp các thí sinh nhận được những quyền lợi và ưu đãi của các em, mà điều quan trọng hơn là nâng cao uy tín của Nhà tuyển sinh, khuyến khích động viên thí sinh tiếp tục nhập học các khóa học khác và giới thiệu bạn bè cùng tham gia nhập học.

Trong các trường hợp tranh cãi về việc xác nhận tình trạng nhập học giữa Nhà tuyển sinh và thí sinh sau thời hạn tự xử lý theo quy định, Ban quản trị KETNOIGIAODUC sẽ toàn quyền xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi hài hòa của các bên trên cơ sở xem xét tất cả các thông tin và chứng cứ có sẵn liên quan.

Nhà tuyển sinh cớ bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin liên quan có thể liên hệ trực tiếp với Chuyên viên Dịch vụ và Chăm sóc khách hàng của KETNOIGIAODUC.

 

Xem Video Clip "Hướng dẫn Nhà tuyển sinh kiểm tra và xác nhận thí sinh nhập học"