Kiểm tra và xử lý tình trạng xác nhận nhập học của các thí sinh thì thực hiện ở đâu?

Hỏi đáp  /  Tuyển sinh tự động

Tuyển sinh tự động

Luôn nắm bắt được tình trạng xác nhận nhập học của thí sinh để xử lý kịp thời những đề nghị và khiếu nại của thí sinh cũng như đưa ra các điều chỉnh thích hợp đối với kế hoạch sử dụng dịch vụ tuyển sinh là công việc thường xuyên của Nhà tuyển sinh.

Để kiểm tra tình trạng xác nhận nhập học của các thí sinh đối với cả các tin đăng tuyển sinh khuyến khích nhập học cũng như tin đăng thường, Nhà tuyển sinh thực hiện như sau:
 - Đăng nhập với Tài khoản thành viên
-  Truy cập trang "Q.Lý Khuyến khích nhập học > Quản lý danh sách thí sinh nhập học".  Tại đây thống kê toàn bộ các thí sinh với các trạng thái xác nhận nhập học khác nhau:

Danh sách thí sinh xác nhận nhập học

 

- Những thông tin tại cưa sổ này khá đầy đủ chi tiết và hưu ích mà Nhà tuyển sinh cần lưu ý phân biệt:
 +/ Thông tin về các thí sinh với các trạng thái xác nhận nhập học khác nhau như: 'Đã xác nhận nhập học", "Chờ xác nhận nhập học", "Từ chối xác nhận nhập học", "Đang khiếu nại";
 +/ Thông tin về các tin đăng có khuyến khích nhập học (cùng với mức KKNH) và tin đăng không KKNH (tin đăng thường). Tin đăng KKNH sẽ có thông tin về mức KKNH trọng khi Tin đăng không có KKNH sẽ có thông tin "Mức khuyến khích: Không có" tại cột "Tên khóa học".
 +/ Thông tin về tình trạng Khuyến khích nhập học còn hiệu lực hay đã hêt hiệu lực. Các Sao KKNH sẽ bị mờ đi khi Khuyến khích nhập học của tin đăng đã hết hiệu lực.