Làm thế nào để kích hoạt chế độ tuyển sinh tự động của tin đăng?

Hỏi đáp  /  Tuyển sinh tự động

Tuyển sinh tự động

Tin đăng tuyển sinh đang hiển thị trực tuyến có thể dễ dàng kích hoạt chuyển sang chế độ tuyển sinh tự động. Kích hoạt Tuyển sinh tự động (TSTĐ) của tin đăng không những giúp kích hoạt tự động một loạt các dịch vụ tuyển sinh bổ sung kèm theo mà còn khiến tin đăng luôn hiển thị trực tuyến không giới hạn thời gian chừng nào chế độ TSTĐ vẫn còn hiệu lực.

Kích hoạt Tuyển sinh tự động của một tin đăng cần sử dụng các Sao tuyển sinh tự động (TSTĐ).  Số lượng  tối thiểu Sao tuyển sinh tự động để  bắt đầu kích  hoạt một tin đăng đầu tiên phải bằng 5 lần Mức Khuyến khích tuyển sinh mong muốn. Thi dụ: Mức Khuyến khích tuyển sinh M1 yêu cầu 5 Sao TSTĐ, Mức M2 - 10 Sao TSTĐ, Mức M3 - 15 Sao, vv.

Bảng số lượng Sao tối thiểu để kích hoạt chế độ tuyển sinh tự động của tin đăng

Nhà tuyển sinh có thể  mua trực tuyến Sao  tuyển sinh tự đông  tại trang  Sản phẩm và Dịch vụ  của KETNOIGIAODUC..

Quy trình để kích hoạt chế độ Tuyển sinh tự động của tin đăng được diễn đạt trong sơ đồ sau đây:

Quy trình kích hoạt  tuyển sinh tự động cho tin đăng trực tuyến  

Dưới đây giải thích cụ thể quy trình này.
- Kiểm tra tin đăng muốn kích hoạt TSTĐ tại thư mục "Quản lý đăng tuyển > Khóa học - tin tuyển sinh đang đăng" (Lưu ý:  Tin đăng trước khi được kích hoạt chế độ TSTĐ phải đang hiển thị trực tuyển bằng dịch vụ đăng tuyển cơ bản.  Khách hàng có thể tham khảo thêm  Hướng dẫn đăng tin tuyển sinh ).
- Tại cột "Thao tác",  click nút "Kích hoạt tuyển sinh tự động"

Chọn tin dăng để kích hoạt chế độ Tuyển sinh tự động

-  Khi đó sẽ mở cửa sổ "Chọn mức khuyến khích tuyển sinh" để bạn chọn mức Khuyến khích tuyển sinh (KKTS) mà bạn muốn kích hoạt cho tin đăng.   Những mức KKTS có MÀU XANH là bạn có đủ kiều kiện kích hoạt mà không cần phải mua thêm Sao TSTĐ. Những mức KKTS có MÀU ĐỎ CAM  yêu cầu bạn phải mua thêm SAO TSTĐ nếu muốn kích hoạt ( Trường hợp này, click xem Hướng dẫn mua Sao TSTĐ).
- Bạn  click chọn một mức KKTS mong muốn,  thí dụ M2 (là mức đủ điều kiện kích hoạt).
  Chú ý các thông tin liên quan đến mức KKTS này gồm:
  +/ Số Sao TSTĐ sẽ được kích hoạt thêm là 7 Sao. Số Sao này sẽ lấy từ Số Sao TSTĐ  có sẵn trong Tài khoản nhà tuyển sinh chưa kích hoạt hiện có.
  +/ Số Sao TSTĐ sẽ bị khấu trừ mỗi khi có 1 thí sinh nhập học, trong trường hợp này là 2 Sao/thí sinh.
  +/ Các dịch  vụ được sử dụng kèm theo được liên kê đầy đủ cùng vời số lượng và thời gian hiển thị của từng dịch vụ. 

Chọn Mức khuyến khích tuyển sinh


- Click nút "Xác nhận".  Một thông báo xác nhận kích hoạt thành công xuất hiện.
- Bạn có thể kiểm tra tin đăng đã kích hoạt thành công khuyến khích nhập học tại thư mục "Quản lý đăng tuyển > Khóa học- tin tuyển sinh đang đăng" hoặc "Q.LÝ TUYENR SINH TỰ ĐỘNG  > Danh sách khóa học - tin tuyển sinh tự động". 

Tin đăng tuyển sinh tự động mức KKTS M2

 

Cửa sổ này có đầy đủ các thông tin quan trọng của tin đăng tuyên sinh tự động như: Mức  khuyên khích tuyến sinh (cũng số Sao TSTĐ) được kích hoạt, các dịch vụ kèm theo khi kích hoạt tuyển sinh tự động, vv.

 

 

>>> Xem Video Clip "Hướng dẫn Nhà tuyển sinh kích hoạt Chế độ Khuyến khích nhập học của tin đăng"
>>> Xem thông tin tổng quan về gói dịch vụ  Tuyển sinh tự động