Kích hoạt Chế độ tuyển sinh tự động theo gói thỏa thuận là thế nào?

Hỏi đáp  /  Tuyển sinh tự động

Tuyển sinh tự động

Thông thường  để kích hoạt chế độ tuyển sinh tự động của tin đăng, Nhà tuyển sinh cần sử dụng các Sao tuyển sinh tự động (đã mua) có sẵn trong tài khoản của mình. Tuy nhiên, Nhà tuyển sinh cũng có thể chọn cách kích hoạt tuyển sinh tự động theo " Gói thỏa thuận"  (với một Mức khuyến khích tuyển sinh tự động nhất định được thiết đặt theo hợp đồng thỏa thuận giữa Nhà tuyển sinh với Ban quản trị KETNOIGIAODUC, thí dụ trong Hợp đồng dịch vụ tuyển sinh trọn gói trả sau).

Việc kích hoạt chế độ tuyển sinh tự động trong trường hợp này khá đơn giản, và thực hện như hướng dẫn dưới đây.
Xét thí dụ, kích hoạt Chế độ  Tuyển sinh tự động Mức khuyến khích tuyển sinh M3 (3 Sao TSTĐ) theo "Gói thỏa thuận":
- Nhà tuyển sinh đăng nhập vào Tài khoản Nhà tuyển sinh của mình.
- Truy cập trang "Quản lý đăng tuyển > Khóa học - Tin tuyển sinh đang đăng", và trọn Tin đăng muốn kích hoạt tuyển sinh tự động và nhấp nút "kích hoạt Tuyển sinh tự động"

Kích hoạt tin đăng tuyển sinh tự động

- Khi đó sẽ xuất hiện cửa sổ "Chọn mức tuyển sinh tự động". Tại đây, hãy chọn Mức  Khuyến khích tuyển sinh M3 (là mức KKTS theo "Goi thỏa thuận") và nhấp nút 'Xác nhận"
 

Chọn mức Khuyến khích tuyển sinh tự động thỏa thuận

 

 Lưu ý:Chọn Mức khuyến khích tuyển sinh tự động theo Thỏa thuận sẽ không phụ thuộc vào số lượng Sao TSTĐ hiện có trong Tài khoản của Nhà tuyên sinh.
- Kiếm tra tin đăng đã được kích hoạt Chế độ Tuyển sinh tự động tại thư mục "Quản lý đăng tuyển > Khóa học - tin tuyển sinh đang đăng", ta thấy rõ thông tin về Mức khuyến khích tuyển sinh tự động M3  theo "Gói thỏa thuận".

Kiểm tra tin đăng kích hoạt Chế độ TSTĐ theo thỏa thuận

 


Xem thêm tin liên quan
>> Gói dịch vụ Tuyển sinh trọn gói trả sau
>> Video Clip "Hướng dẫn kích hoạt Chế độ khuyên khích nhập học của tin đăng"