Mua Sao tuyển sinh tự động thế nào để hiệu quả?

Hỏi đáp  /  Tuyển sinh tự động

Tuyển sinh tự động

Sao tuyển sinh tự động  (TSTĐ) được sử dụng để kích hoạt chế độ tuyển sinh tự động của tin đăng trực tuyến và xác nhận thí sinh nhập học. Dưới đây sẽ hướng dẫn Nhà tuyển sinh mua Sao tuyển sinh tự động sao cho hiệu quả.

- Để mua Sao tuyển sinh tự động cần Đăng nhập vào tài khoản Nhà tuyển sinh
- Trên trang chủ Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo click menu "Sản phầm & Dịch vụ" và chọn tiểu mục "Dịch vụ Tuyển sinh tự động". 
-  Nhập số lượng Sao TSTĐ cần mua.  Bạn có thể áp Mã giảm giá hoặc Mã ưu đãi nếu có để được giảm giá dịch vụ trước khi thanh toán.
- Chọn hình thức thanh toán và click thanh toán, sau đó tiến hành các thủ tục thanh toán theo hướng dẫn.

Mua Sao tuyển sinh tự động

* Cần mua  bao nhiêu Sao TSTĐ để kích hoạt  chế độ tuyển sinh tự động của tin đăng:
- Để kích hoạt một  tin đăng đầu tiên theo một mức khuyến khích tuyển sinh tự động nhất định, Nhà tuyển sinh cần mua tối thiếu số lượng Sao TSTĐ  bằng 5 lần Mức Khuyến khích tuyển sinh . Cụ thể theo bảng sau:

Bảng số lượng Sao TSTĐ cần thiết kích hoạt theo Mức KKTS

- Như vậy, số lượng tối thiểu Sao TSTĐ cần mua tùy thuộc vào Mức khuyến khích tuyển sinh (KKTS)  Nhà tuyển sinh muốn kích hoạt cho tin đăng tuyển sinh tự động. Thí dụ, Nhà tuyển sinh chọn Mức khuyến khích tuyển sinh M4 (4 Sao) cho tin đăng, số lượng Sao TSTĐ tối thiểu cần mua để kích hoạt tin đăng đầu tiên là  5*4 Sao = 20 Sao.
- Tuy nhiên, khi kích hoạt tuyển sinh tự động của những tin đăng trực tuyến tiếp theo hoặc tăng mức KKTS của tin đăng. Nhà tuyển sinh có thể chỉ cần mua số lượng Sao TSTĐ ít hơn rất nhiều để kích hoạt (đó là một trong những ưu thế tuyết vời nhất của dịch vụ Tuyển sinh tự động!) do tính chất dùng chung và chia sẻ các Sao TSTĐ đã được kích hoạt từ trước nhưng vẫn cón hiệu lực sử dụng trong tài khoản của bạn.  Khi click "Kích hoạt tuyển sinh tự động" một tin đăng, hệ thống sẽ hiện cửa sổ thông báo tính toán sẵn số lượng Sao TSTĐ cần kích hoạt thêm và cần mua thêm để Nhà tuyển sinh theo đó thực hiện.

Chọn mức Khuyển khích tuyển sinh tự động cho Tin đăng tiếp theo


Thí dụ, tại cửa sổ "Chọn mức Tuyển sinh tự động" cho tin đăng tiếp theo này, nếu chọn Mức M4, Nhà tuyển sinh sẽ chỉ cần mua thêm ít nhất 10 Sao TSTĐ (thay vì phải mua 20 Sao) để có thể kích hoạt tin đăng ở chế độ khuyến khích tuyển sinh mức M4..

- Một lời khuyên thông minh là bạn nên mua nhiều hơn số lượng Sao TSTĐ tối thiểu cho mỗi lần kích hoạt hay  khi tăng mức khuyến khích nhập học của tin đăng. Đó là vì  trong một đơn hàng, nếu bạn mua số lượng Sao càng nhiều thì càng được chiết khấu giá nhiều. Những Sao TSTĐ chưa sử dụng có thời hạn bảo lưu sử dụng đến 1 năm sẽ khiến bạn dẽ dàng lập kế hoạch dự phong và  sử dụng chúng cho  tương lai.