Nâng mức Khuyến khích tuyển sinh tự động của tin đăng như thế nào?

Hỏi đáp  /  Tuyển sinh tự động

Tuyển sinh tự động

Nâng mức khuyến khích tuyển sinh tự động của tin đăng sẽ giúp quảng bá và quảng cáo tin đăng mạnh hơn, thu hút được sự chú ý và truy cập của thí sinh nhiều hơn, đồng thời khuyến khích nhiều hơn thí sinh đăng ký nhập học. Để nâng mức khuyến khích tuyển sinh tự động của tin đăng, Nhà tuyển sinh thao tác theo hướng dẫn sau đây.

- Trước tiên cần Đăng nhập vào tài khoản Nhà tuyển sinh.
- Truy cập  thư mục "Q, Lý Tuyển sinh tự động > Danh sách khóa học - Tin tuyển sinh tự động".
-  Chọn tin đăng cần nâng mức khuyến khích tuyển sinh và click "Tăngmức tuyển sinh tự động",  

Chọn tin đăng nâng mức khuyến khích tuyên sinh tự động

- Khi đó sẽ hiện cửa sổ "Nâng cấp mức tuyển sinh tự động"  hiển thị tất  cả  mức Khuyến khích tuyển sinh (KKTS) để bạn có thể chọn lựa. Những mức KKTS đủ điểu kiện để nâng cấp mà không cần phải mua thêm Sao TSTĐ sẽ có MÀU XANH. Giả sử bạn chọn nâng cấp từ M1 lên M2.

Nâng cấp mức khuyến khích tuyển sinh từ M1 lên M2

- Lưu ý cac thông tin về mức KKNH nâng câp này gồm:
+/  Số Sao TSTĐ sẽ được kích hoạt thêm: 0 Sao.
+/ Các thông tin chi tiết  về các dich vụ được sử dụng kèm theo sau khi nâng mức KKTS.
- Click "Xác nhận" để hoàn thành việc nâng cấp mức KKTS.
- Kiểm tra tin đăng đã được nâng cấp lên mức KKTS mới (M2 - 2 Sao) tại thư mục ""Q, Lý Khuyến khích nhập học > Danh sách khóa học - Tin tuyển sinh tự động".