Sử dụng các dịch vụ kèm theo tin đăng tuyển sinh tự động như thế nào?

Hỏi đáp  /  Tuyển sinh tự động

Tuyển sinh tự động

Các dịch vụ tuyển sinh được sử dụng kèm theo sẽ tùy thuộc vào mức khuyến khích tuyển sinh tự động được kích hoạt cho tin đăng đó. Dưới đây là bảng tổng hợp các dịch vụ kèm theo tin đăng tuy theo mức  Khuyến khích tuyển sinh (KKTS) được chọn kích hoạt.

Bảng mức khuyến khích tuyển sinh tự động  và dịch vụ kèm theo
(Lưu ý: Mức KKTS và dịch vụ kèm theo có thể thay đổi theo quyết định của Ban quản trị.
Khách hàng cần kiểm tra chính xác trước khi mua và kích hoạt dịch vụ)

Các dịch vụ bổ sung kèm theo chế độ Tuyển sinh tự động (TSTĐ) của tin đăng có thể chia làm 4 nhóm gồm: Dịch vụ Quảng bá đăng tuyển (còn gọi là dịch vụ đăng tuyển gia tăng), Dịch vụ Quảng cáo bannner.,Dịch vụ Tìm thông tin thí sinh, và Dịch vụ E-marketing. Dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng các dịch vụ kèm theo này.

* Đối với các dịch vụ Quảng bá đăng tuyển:  Nhà tuyển sinh  không cần làm gì cả. Tất cả các dịch vụ  quảng bá đăng tuyển gia kèm theo sẽ tự động kích hoạt hiển thị ngay khi tin đăng được khởi hoạt chế độ Tuyển sinh tự động. Các dịch vụ  Quảng bá đăng tuyển sẽ hoạt động suốt thời gian chế độ tuyển sinh tự động của tin đăng còn hiệu lực, và sẽ tự động hạ xuống ngay khi chế độ TSTĐ hết hiệu lực.

* Đối với các dich vụ Tìm thông tin thí sinh:  Nhà tuyên sinh không cần phải kích hoạt dịch vụ này, do dịch vụ Tìm thông tin thí sinh sẽ tự động kích hoạt ngay khi tin đăng được khởi hoạt chế độ TSTĐ.  Mỗi dịch vụ Tìm thông tin thí sinh vẫn hoạt động bình thường với 2 tham số là số điểm thông tin thí sinh và thời gian hiệu lực dịch vụ 30 ngày.  Nhà tuyển sinh có thể kiểm tra tình trạng sử dụng dịch vụ Tìm thông tin thí sinh được kích hoạt sử dụng tại thư mục "Quản lý Đơn hàng > Đơn hàng có dịch vụ đã sử dụng hoặc đã hết hạn", Tab "Dịch vụ Tìm thông tin thí sinh".
Lưu ý: - Các đơn hàng được cung cấp kèm theo tin đăng sau khi kích hoạt Tuyển sinh tự động sẽ có ký hiệu với đuôi ".Mx" trong đó "Mx" là ký hiệu các mức KKTS. Thí dụ, Kích hoạt Mức Khuyến khích tuyển sinh M4 sẽ có kết quả sau:

Quản lý dịch vụ Tìm thông tin thí sinh đã sử dụng


- Trường hợp, dịch vụ kèm theo được nhân 2 hoặc 3 (*2  hoặc *3), sau khi hết hạn dịch vụ thứ nhất, khách hàng liên hệ KETNOIGIAODUC để được cấp cho quyền sử dụng dịch vụ Tìm thông tin thí sinh lần tiếp theo với các tham số tương tự.

* Đối với dịch vụ E-marketing:Tương tự, Nhà tuyên sinh không cần phải kích hoạt dịch vụ này, do dịch vụ E-marketing sẽ tự động kích hoạt ngay khi tin đăng được khởi hoạt chế độ TSTĐ. Dịch vụ E-marketing vẫn hoạt động bình thường với 2 tham số là số điểm email và thời gian hiệu lực dịch vụ 30 ngày. Nhà tuyển sinh có thể kiểm tra tính trạng dịch vụ E-marketing  được kích hoạt sử dụng tại thư mục "Quản lý Đơn hàng > Đơn hàng có dịch vụ đã sử dụng hoặc đã hết hạn", Tab "Dịch vụ E-marketing". Trường hợp, dịch vụ kèm theo được nhân 2 hoặc 3 (*2  hoặc *3), sau khi hết hạn dịch vụ thứ nhất, khách hàng liên hệ KETNOIGIAODUC để được cấp quyền sử dụng dịch vụ E-marketing lần tiếp theo với các tham số tương tự.

Quản lý dịch vụ E-marketing gói KKNH

* Đối với dịch vụ Quảng cáo banner: Dịch vụ kèm theo này ban đầu được lưu tại thư mục "Quản lý Đơn hàng > Đơn hàng có dịch vụ chưa sử dụng và còn hạn", Tab "Quảng cáo banner" với thời hạn bảo lưu sử dụng là 10 đến 14 ngày.  Nhà tuyển sinh cần truy cập thư mục trên và kích hoạt bắt đầu sử dụng dịch vụ Quảng cáo banner này trước khi hết thời hạn này.  Thí dụ, sau khi kích hoạt Mức khuyến khích nhập học M4, đơn hàng của dịch vụ Quảng cáo banner sẽ xuất hiện như sau:

Quản lý Đơn hàng dịch vụ QC banner - gói KKNH- Khi click "Bắt đầu kích hoạt" sẽ hiển thị cửa sổ  Thiết lập chế độ dịch vụ đăng quảng cáo banner.  Nhà tuyển sinh cần sử dụng một  lần hết toàn bộ số lượng dịch vụ banner được cung cấp tại thời điểm bởi nếu không sẽ không có cơ hội sử dụng bổ sung số lượng dịch vụ còn lại.

Thiết lập chế độ dịch vụ quảng cáo banner Khuyến khích nhập học

- Dịch vụ Quảng cáo banner sẽ tự động hạ xuống ngay khi chế độ Tuyển sinh tự động của tin đăng hết hiệu lực hoặc bị dừng.

Kiểm tra hoạt động của các dịch vụ được sử dụng kèm theo  khi khởi hoạt Tuyển sinh tự động có thể xem xét tại các trang  Báo cáo dịch vụ tương ứng như: Báo cáo dịch vụ Tìm thông tin thí sinh, Báo cáo dịch vụ e-marketing, Báo cáo dịch vụ Quảng cáo banner, Báo cáo dịch vụ Nhà đào tạo hàng đầu, vv.