Tôi có thể bổ sung các dịch vụ tuyển sinh lẻ cho tin đăng Tuyển sinh tự động được không?

Hỏi đáp  /  Tuyển sinh tự động

Tuyển sinh tự động

Thông thường, các tin đăng tuyển sinh tự động đã được sử dụng khá nhiều dịch vụ tuyển sinh đi kèm. Tuy nhiên trong một số trường hợp, bạn có thể muốn bổ sung một số dịch vụ lẻ để thúc đẩy hơn nữa kết quả tuyển sinh.
 Sau đây sẽ hướng dã bạn cách bổ sung dịch vụ lẻ sao cho hiệu quả.

1. Bổ sung dịch vụ Quảng bá đăng tuyển:
Trước khi quyết định bổ sung dịch vụ quảng bá đăng tuyển đơn lẻ cho tin đăng tuyển sinh tự động, hãy kiểm ta xem hiện đang có nhưng dịch vụ tuyển sinh đi kèm nào đang hoạt động.
- Truy cập vào thư mục "Quản lý đăng tuyển > Khóa học - Tìn tuyển sinh đang đăng tuyển", chọn tin đăng muốn bổ sung thêm dịch vụ. Tại tin đăng này để ý xem thông tin về Mức khuyến khích tuyển sinh đang sử dụng và thông tin tại cột "Dịch vụ sử dụng"  tại 2 phần "Dịch vụ đăng tuyển"  và "Dịch vụ kèm theo khi kích hoạt Tuyển sinh tự động" để biết rõ nhưng dịch vụ đang sử dụng nào từ đơn hàng dich vụ tuyển sinh tự động, những dịch vụ nào từ đơn hàng mua thông thường.

Bổ sung dịch vụ quảng bá đăng tuyển đơn lẻ cho tin đăng TSTĐ

Lưu ý: Những dịch vụ bị mờ đi là những dịch hiện tại đã hết hiệu lực hoạt động trực tuyến.
Giả sử, Nhà tuyển sinh muốn bổ sung thêm dịch vụ Ưu tiên tìm kiếm 2 tuần cho tin đăng  này.
- Click "Quảng bá đăng tuyển" và thực hiện việc bổ sung dịch vụ "Ưu tiên tìm kiếm 1 tuần", số lượng 2 như quy trình thông thường.  Xem hướng dẫn chi tiết bổ sung dịch vụ quảng bá đăng tuyển (đăng tuyển gia tăng) gia tăng  Tại đây.
- Sau khi hoàn thành việc bổ sung dịch vụ này, kiểm tra thư mục "Quản lý đăng tuyển > Khóa học - Tìn tuyển sinh đang đăng tuyển" chúng ta sẽ thấy kết quả như sau:

Bổ sung dịch vụ quảng bá đăng tuyển đơn lẻ cho tin đăng TSTĐ

- Quan sát cột "Dịch vụ sử dụng" tại phần "Dịch vụ đăng tuyển", chúng ta có thể dễ dàng nhận ra dịch vụ "Ưu tiên tìm kiếm 1 tuần với số lượng 2 đã được bổ sung vào tin đăng.

2. Bổ sung các dịch vụ tuyển sinh lẻ khác:
Bổ sung các dịch vụ tuyển sinh đơn lẻ khác thì thưc hiện theo hướng dẫn tại các mục hỏi đáp  tương ứng:
- Bổ sung dịch vụ e-marketing xem hướng dẫn tại Hướng dẫn sử dụng e-marketing
- Bổ sung dịch vụ Tìm thông tin thí sinh xem tại Hướng dẫn Tìm thông tin thí sinh
- Bổ sung diccjg vụ Quảng báo banner xem tại Hướng dẫn Quảng cáo banner
vv