Nhưng thí sinh có trong thư mục “Danh sách thí sinh đề xuất” do đâu mà có?

Hỏi đáp  /  Quản lý thí sinh

Quản lý thí sinh

Thí sinh có trong thư mục "Danh sách thí sinh đề xuất" thuộc trang 'Quản lý thí sinh" là những thí sinh được đề xuất gửi từng đợt cho Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo xem xét tư vấn tuyển sinh cho các khóa học của mình.

Những thí sinh này được chọn lọc từ cơ sở dữ liệu tài khoản thí sinh trong hệ thống KETNOIGIAODUC.VN có hồ sơ tuyển sinh (như trình độ văn hóa, hiện trạng học tập,  nguyện vọng học / nguyện vọng tuyển sinh, vv)  phù hợp với các tiêu chí tuyển sinh công bố trong các tin đăng tuyển sinh của Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo.  Danh sách thí sinh được đề xuất như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo nhanh chóng tìm kiếm đủ các thi sinh cho các khóa học của mình do tỷ lệ chuyển đổi được nâng cao đáng kể.

Để truy cập danh sách thí sinh đề xuất, cần thực hiện như sau:

- Đăng nhập tài khoản Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo

- Truy cập  trang "Quản ký thí sinh"  > Thư mục "Danh sách thí sinh đề xuất"

Danh sách thí sinh đề xuất

- Chọn click mỗi đợt danh sách thí sinh trong thư mục để mở  xem toàn bộ danh sách tất cả các thi sinh được đề xuất trong  đợt.

Thí sinh đề xuất có nguyện vong du học tháng 7

- Trong danh sách thí sinh của mỗi đợt đề xuất, bạn có thể click từng thí sinh để xem thông tin chi tiết của thí sinh trước khi quyết định click "Xem thông tin thí sinh hoàn chỉnh" để biết được thông tin liên hệ của thí sinh.

Thao tác sau cùng này yêu cầu bạn phải có Dịch vụ Tìm thông tin thí sinh đã được kích hoạt trong Tài khoản của bạn.

 

 

-Xem các hướng dẫn liên quan-
>>> Kích hoạt dịch vụ Tìm thông tin thí sinh như thế nào?>>>
>>> Điểm xem thông tin thí sinh được tính thế nào?>>>
>>> Tôi muốn nhận thông báo tự động qua email các thí sinh cần tìm kiếm thì làm thế nào?>>>