Tôi muốn nhận thông báo tự động qua email các thí sinh cần tìm kiếm thì làm thế nào?

Hỏi đáp  /  Tự động thông báo thí sinh cần tìm kiếm

Tự động thông báo thí sinh cần tìm kiếm

Bạn có thể thiết đặt để hệ thống tự động gửi email cho bạn những thí sinh phù hợp với tiêu chí tìm kiếm của bạn ngay khi có thí sinh mới đó đăng ký thành viên website ketnoigiaoduc.vn. Cụ thể như sau:

- Đăng nhập và chọn Submenu "Quản lý thông báo"

Menu Quản lý thông báo

- Tại trang "Quản lý thông báo" chọn "Tạo thông báo thí sinh mới". Khi đó sẽ hiện ra cửa sổ "Tạo thông báo thí sinh"

Tạo thông báo thí sinh

Điền các tiêu chí thí sinh mà bạn muốn tìm kiếm . Chú ý đặt "Tần xuất nhận email" phù hợp với ý thích của bạn. Click 'TẠO MỚI" để tạo Thông báo thí sinh mới. 

Bây giờ định ký bạn sẽ nhận được email  của hệ thống thông báo cho bạn những thí sinh mà bạn mong muốn tìm kiếm!