Muốn biết danh sách các thí sinh đã nhập học và xử lý tình trạng nhập học của thí sinh thì làm thế nào?

Hỏi đáp  /  Quản lý thí sinh

Quản lý thí sinh

Là Nhà tuyển sinh, bạn luôn muốn biết rõ ràng chính xác danh sách các thí sinh đã nhập học hay đang đề nghị được xác nhận tình trạng nhập học. 

Để thực hiện điều này, hãy  click vào mục "Quản lý thí sinh > Danh sách thí sinh nhập học" để được dẫn đến trang hướng dẫn thực hiện việc  kiểm tra và xử lý tình trạng xác nhận nhập học của các thí sinh  TẠI ĐÂY.