Muốn xem lại danh sách các thí sinh mà bạn đã " Lưu" trước đó thì tìm ở đâu?

Hỏi đáp  /  Quản lý thí sinh

Quản lý thí sinh

Đăng nhập Tài khoản Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo của bàn và mở thư mục "Quản lý thí sinh > Danh sách thí sinh lưu". Tại đây sẽ lưu trữ danh sách các thí sinh mà bạn đã lưu trong quá trình Tìm kiếm thí sinh trước đó.

Thí sinh thích lưu

Tại đây bạn có thể thực hiện các thao tác:

- Xem thông tin thí sinh: Xem chi tiết thông tin mỗi thí sinh
- Đưa vào danh sách e-marketing: Để gửi email marketing cho thí sinh
- Xóa: Xóa thí sinh khỏi danh sách