Hướng dẫn kích hoạt dịch vụ Tìm thông tin thí sinh

Hỏi đáp  /  Tìm thí sinh và dịch vụ tìm thông tin thí sinh

Tìm thí sinh và dịch vụ tìm thông tin thí sinh

Để bắt đầu xem thông tin thí sinh hoàn chỉnh (gồm cả số điện thoại và email liên hệ), Nhà tuyển sinh cần kích hoạt dịch vụ Tìm thông tin thí sinh. Dưới đây sẽ hướng dẫn cách kích hoạt dịch vụ này.
- Trước tiên, bạn phải đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển sinh
- Tiếp theo, Kiểm tra đơn hàng có dịch vụ Tìm thông tin thí sinh tại thư mục "Quản lý đơn hàng > Đơn hàng có dịch vụ chưa sử dụng và còn hạn > Dịch vụ tìm thông tin thi sinh"

Kích hoạt dịch vụ Tìm thông tin thí sinh

- Chọn đơn hàng có dịch vụ Tìm thông tin thí sinh  và click "Bắt đầu sử dụng". Hệ thống sẽ hiển thị thống báo đề nghị bạn khẳng định việc kích hoạt.

Thông báo kích hoạt dịch vụ Tìm thông tin thí sinh

- Click "Đồng ý" và bạn có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ Tìm thông tin thí sinh.

 

 

>> Xem Video Hướng dẫn thao táo kích hoạt dịch vụ tim thông tin thí sinh