Muốn biết có những thí sinh nào đang muốn đề nghị tư vấn khóa học hay tin tuyển sinh thì xem ở đâu?

Hỏi đáp  /  Quản lý thí sinh

Quản lý thí sinh

Để biết có những thí sinh nào đang muốn được đề nghị tư vấn khóa học hay tin tuyển sinh thì tại tài khoản NTS/NĐT của mình, bạn chọn mục "Quản lý thí sinh".

Menu Quản lý tài khoản Nhà tuyển sinh

Tại đây, bạn click vào mục "Danh sách thí sinh đề nghị tư vấn" ở góc trên bên tay trái để xem danh sách thí sinh đề nghị tư vấn.

Danh sách thí sinh đề nghị tư vấn

Bạn cũng có thể lọc thí sinh đề nghị tư vấn theo từng tin đăng tuyển bằng cách chọn từng Khóa học - tin tuyển sinh tương ứng

Danh sách đề nghị tư vấn chọn theo khóa học

-  Các thí sinh trong thư mục "Danh sách thí sinh đề nghị tư vấn" có tính năng đặc biệt (trong khi các thư mục quản lý thí sinh khác không có) là Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo có  thể xem được toàn bộ thông tin hoàn chỉnh của các thí sinh, bao gồm cả số điện thoại và email liên hê. Điều đó giải thích tại sao các Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo lại tích cực đăng tin tuyển sinh trên Sàn tuyển sinh trực tuyến KETNOIGIAODUC.VN  và sử dụng các dịch vụ quảng bá đăng tuyển nhằm thu hút càng nhiều càng tốt các thí sinh tiềm năng truy cập tin đăng, đọc tìm hiểu và quan tâm và dẫn đến thao tác "Đề nghị tư vấn ngay".
Lưu ý: Thí sinh đề nghị tư vấn tuyển sinh của các tin đăng chỉ sử dụng đơn lẻ dịch vu Đăng tuyển cơ bản 30 ngày miễn phí sẽ không hiển thị thông tin iiên lạc của thí sinh như Số điện thoại và Email chừng nào tin đăng đó chưa sử dụng bổ sung một dịch vụ Đăng tuyển gia tăng bất kỳ. Bạn, do vậy, muốn xem thông tin đầy đủ của các thí sinh thì cần  bổ sung dịch vụ đăng tuyển gia tăng   hoặc  kích hoạt dịch vụ Khuyến khích nhập học  cho tin đăng đó.

Khi có thí sinh yêu cầu tư vấn trực tuyến, hệ thống sẽ gửi email thông báo cho Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo. Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo cần nhanh chóng phản hồi  tư vấn tuyển sinh cho thí sinh thông qua tiện ích "Tin nhắn"  trực tuyến.