Tôi được tặng bao nhiêu điểm thưởng khi bắt đầu tham gia Chương trình ĐTTV?

Câu hỏi thường gặp  /  Chương trình Điểm thưởng thành viên ***

Chương trình Điểm thưởng thành viên ***

Khi bắt đầu tham gia Chương trình Điểm thưởng thành viên KETNOIGIAODUC, bạn sẽ được tặng một số điểm thưởng nhất định như một sự khuyến khích và hỗ trợ của của Ban tổ chức chương trình.

Số điểm thưởng  được tặng khi gia nhập có thể thay đổi tuy theo từng đợt khuyến khích hỗ trợ của Ban tổ chức. Số điểm được tặng hiện nay là từ 60 đến 80 điểm. 1 điểm có giá trị  quy đổi  là 1.000 đồng, do vậy bạn được tặng giá trị tương đương  60.000 đến 80.000 đồng trong tài khoản.

Trường hợp bạn tham gia Chương trình này theo lời mời của một thành viên khác, bạn có cơ hội  được cộng thêm 3 điểm nữa trong tài khoản điểm thưởng của bạn 

Bạn có thể kiểm tra số điểm thưởng trong tải khoản điểm thưởng của mình, cũng như biết được quá trình phát sinh điểm hay sử dụng điểm của mình bằng cách truy cập vào thư mục "Quản lý điểm thưởng" của mình.

Điểm thưởng được tặng khi gia nhập chương trình

 

 

 

-Xem thông tin liên quan-

Quy định Chương trình Điểm thưởng thành viên KETNOIGIAODUC