Tôi được tặng bao nhiêu điểm thưởng khi bắt đầu tham gia Chương trình ĐTTV?

Câu hỏi thường gặp  /  Chương trình Điểm thưởng thành viên ***

Chương trình Điểm thưởng thành viên ***

Khi bắt đầu tham gia Chương trình Điểm thưởng thành viên KETNOIGIAODUC, bạn sẽ được tặng một số điểm thưởng nhất định như một sự khuyến khích và hỗ trợ của của Ban tổ chức chương trình (gộ là Điểm thưởng khi gia nhập chương trình"

Số điểm thưởng  được tặng khi gia nhập có thể thay đổi tuy theo từng đợt khuyến khích hỗ trợ của Ban tổ chức. Số điểm được tặng hiện nay là  80 điểm. 1 điểm có giá trị  quy đổi  là 1.000 đồng, do vậy bạn được tặng giá trị tương đương  80.000 đồng trong tài khoản.

Trường hợp bạn tham gia Chương trình này theo lời mời của một thành viên khác, bạn có cơ hội  được cộng thêm 2 - 3  điểm nữa trong tài khoản điểm thưởng của bạn.
Khi tham gia Chương trình, bạn cần xác thực Số điện thoại mà bạn đăng ký trong Tài khoản thành viên của mình bằng mã OTP. Mỗi  lần gửi mã OTP, bạn bị khấu trừ 1 điểm.

Bạn có thể kiểm tra số điểm thưởng trong tải khoản điểm thưởng của mình, cũng như biết được quá trình phát sinh điểm hay sử dụng điểm của mình bằng cách truy cập vào thư mục "Quản lý điểm thưởng" của mình.

Điểm thưởng được tặng khi gia nhập chương trình

 

Tuy nhiên, để có thể  đổi và sử dụng hết số điểm thưởng khi mới gia nhập chương trình này bạn phải kiểm và tích lũy thêm điểm thưởng đạt tới mức "Ngưỡng điểm bứt phá"  để chuyển sang  "Trạng thái bút phá" nhằm thoát khỏi quy định "Mức điểm dư tối thiểu trong TK" (Xem hướng dẫn chi tiết tại "Làm cách nào tôi có thể sử dụng hết số điểm thưởng trong tài khoản điểm thưởng của mình?".

 

-Xem thông tin liên quan-

Quy định Chương trình Điểm thưởng thành viên KETNOIGIAODUC