Làm cách nào tôi có thể sử dụng hết số điểm thưởng trong tài khoản điểm thưởng của mình?

Câu hỏi thường gặp  /  Chương trình Điểm thưởng thành viên ***

Chương trình Điểm thưởng thành viên ***

Bình thường, bạn không thể sử dụng hết số điểm thưởng dư đang tích lũy trong tài khoản điểm của bạn do quy đinh 'Mức điểm dư tối thiều trong TK" (giá trị thiết đặt hiện nay là 85 điểm). Công thức để tính "Số điểm khả dụng" như sau:  "Số điểm khả dụng" = "Số điểm dư hiện có"  - "Mức điểm dư tối thiểu trong TK". 

Có một cách để khắc phục tình trạng khó chịu "Có tiền mà không thể tiêu" này, đó là bạn cố gắng kiếm  thêm và tích điểm thưởng đến "Ngường điểm bứt phá " (giá trị thiết đặt hiện nay chỉ là 160 điểm) để đạt được "Trạng thái  bứt phá" đầy đặc quyền trong thời gian 3 tháng liên tục. Trong suốt thời gian ở "Trạng thái cảnh giới", bạn không bị giàng buộc bởi "Mức điểm  tối thiểu trong TK" nữa, "Số điểm khả dụng sẽ bằng luôn "Số điểm dư hiện có"  và bạn có thể sử dụng hêt toàn bộ số điểm thưởng bạn đang có trong tài khoản điểm.

Hãy xem trường hợp "Trạng thái bứt phá" sau để minh họa cho giải thích trên:

 

Trạng thái bứt phá

 

Ta thấy rằng, ở "Trạng thái bứt phá", do  "Số điểm dư hiện có" = "Số dự khả dụng" nên có thể đổi sử dụng toàn bộ số điểm dư đang tích lũy trong Tài khoản điểm thưởng.

 

-Xem thông tin liên quan-

Quy định Chương trình Điểm thưởng thành viên KETNOIGIAODUC