Muốn biết tình trạng điểm thưởng trong tài khoản của tôi thì làm thế nào?

Câu hỏi thường gặp  /  Chương trình Điểm thưởng thành viên ***

Chương trình Điểm thưởng thành viên ***

Để kiểm tra tình trạng tài khoản điểm thưởng của bạn, bạn cần Đăng nhập vào hệ thống sau đó truy cập mục "Chương trình Điểm thưởng thành viên"

Click mở trang "Quản lý điểm thưởng". Bạn có thể tìm thấy  các thông tin về tình trạng điểm thưởng hiện tại.
Những thông tin tổng hợp gồm:
- "Số điểm dư hiện có": Là toàn bộ số điểm tích lũy chưa sử dụng hiện có trong tài khoản của bạn
- "Số điểm dư khả dụng": Là số điểm tối đa mà bạn có quyền đổi sử dụng  trong lần này
- "Mức điểm tích lũy cho bắt đầu đổi điểm lần đầu": Là mức điểm tối thiều bạn phải có có trong tài khoản để có thể bắt đầu đổi điểm lần đầu tiên.
- "Thời hạn "ngủ đông" còn": Số ngày sẽ được đếm lùi dần nếu bạn không có bất kỳ hoạt động kiếm điểm nào. Nếu giá trị lùi về Zero (tức 0), toàn bộ số điểm tích lũy hiện có trong tài khoản của bạn sẽ bị hệ thống tự động khấu trừ hết (Reset Zero)!!!
- "Điểm đã dùng": Là tổng số điểm bạn đã đổi sử dụng và các điểm sử dụng cho lấy Mã OTP.
- "Mức điểm tối thiểu trong TK": Là số điểm chưa sử dụng trong Tài khoản nhưng bạn không có quyền đổi trừ khi bạn  đạt Trạng thái bứt phá.
- "Ngưỡng điểm bứt phá": Và số điểm dư hiện có mà bạn phấn đầu kiếm và tích lũy để có thể đạt được Trang thái bứt phá đầy mong muốn.
- "Trạng thái bứt phá":  Trạng thái này sẽ bắt đầu sau khi bạn đã kiếm và tích lũy đủ số điểm dư hiện có đạt Ngưỡng điểm bứt phá. Trạng thái bứt phá vẫn tiếp tục kéo dài tối đa 3 tháng ngay cả khi sau đó bạn sủ dụng hết số điểm dư hiện có.
Để hiểu ý nghĩa của các  thông số trên  bạn di chuột vào icoc (i)  của từng mục tương ứng.

Ngoài ra, tất cả các phát sinh cộng điểm và sử dụng điểm của bạn cũng được liệt kê đầy đủ chi tiết trong bảng thông kê.

Quản lý điểm thưởng thành viên

 Để hiểu kỹ về các giá trị thông số và cách kiểm điểm, đổi điểm sử dụng và quản lý điểm thưởng bạn nên đọc kỹ "Quy định Chương trình Điểm thưởng thành viên KETNOIGIAODUC"