Đăng ký hay bổ sung nguyện vọng du học / xuất khẩu nước ngoài thì làm thế nào?

Câu hỏi thường gặp  /  Quản lý tài khoản và nguyện vọng tuyển sinh

Quản lý tài khoản và nguyện vọng tuyển sinh

Thí sinh có nguyện vọng du học hay xuất khẩu nước ngoài thực hiện việc đăng ký tuyển sinh như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản thí sinh (trường hợp chưa có Tài khoản thì thí sinh cần Đăng ký tài khoản)

-  Sau đó, chọn click  mục "Quản lý tài khoản và thông tin cá nhân" để mở cửa sổ "Thông tin cá nhân"

Bước 2:  Tại cửa sổ "Thông tin cá nhân" của tài khoản, điền bổ sung các thông tin về nguyện vọng học như sau:

- Tại "Lĩnh vực - Ngành nghề muốn học:" chọn giá trị phù hợp tại danh sách thả xuống

- Tại 'Cấp học - Trình độ muốn học:" chọn giá trị phù hợp tại danh sách thả xuống

- Tại "Địa điểm muốn học": Chọn tỉnh/thành phố muốn đăng ký tuyển sinh và có thể chọn thêm giá trị "Du học/Xuất khẩu nước ngoài" (nằm cuối danh sách thả xuống) nếu phù hợp.

-  Tại "Yếu tố nước ngoài mong muốn": Chọn giá trị phù hợp tai danh sách thả xuống. Ngoài ra, bạn cần ghi chú giải thích thêm về loại hình xuất khẩu (du học, XKLĐ, thực tập sinh, vv) và  tên nước mình muốn xuất ngoại

Bổ sung yếu tố nước ngoài trong thông tin tài khoản thí sinh

 

- Click "LƯU THAY ĐỔI" để hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng du học/xuất khẩu nước ngoài.