Nếu quên mật khẩu đăng nhập thì làm thế nào?

Câu hỏi thường gặp  /  Đăng nhập tài khoản thí sinh

Đăng nhập tài khoản thí sinh

Click “ Quên mật khẩu”: để sử dụng tính năng lấy lại mật khẩu mới

Sau đó, nhập địa chỉ Email mà bạn đã đăng ký tài khoản và nhập mã code

     + Click vào biểu tượng bên cạnh để lấy mã code mới nếu cần đổi mã.

Click “Đồng ý”, hệ thống sẽ hiện ra thông báo sau:

Click “OK” và đăng nhập vào hòm thư Email của bạn để kiểm tra. Email của bạn sẽ nhận được thông báo như sau:

Tại email đó, Bạn click vào link “ Click vào đây” để tạo mật khẩu mới:

Nhập mật khẩu mới => Click “Lưu thay đổi” để hoàn tất quá trình lấy lại mật khẩu. Cuối cùng, bạn sẽ nhận được thông báo đổi mật khẩu thành công.