Tại sao không nhận được email kích hoạt tài khoản?

Câu hỏi thường gặp  /  Đăng ký tài khoản thí sinh

Đăng ký tài khoản thí sinh

Khi bạn bắt đầu đăng ký tài khoản thí sinh, hệ thống sẽ gửi email kích hoạt tài khoản đến bạn. Bạn phải mở email này ra để click kích hoạt tài khoản và thực hiện các bước điền thông tin tài khoản tiếp theo. Tuy nhiên, đôi khi bạn không tìm được (hoặc không nhận được) email hệ thống. Sau đây sẽ giải thích tại sao có hiện tượng này và cách khắc phục.

1. Lý do không nhận được Email kích hoạt tài khoản đăng ký thành viên ketnoigiaoduc.vn

Có 2 lý do chính khiến bạn không nhận được email kích hoạt tài khoản của Ketnoigiaoduc.vn

- Lý do thứ 1: Do email bạn đăng ký sai hoặc không còn hoạt động. Hãy kiểm tra lại email bạn nhập đã chính xác chưa.

- Lý do thứ 2: Email kích hoạt nằm trong các mục thư rác, spam mail, bulk mail hoặc tab Promotions trong mail của bạn. 
   + Đối với Gmail, bạn nên kiểm tra thêm trong mục Thư rác (Spam), hoặc tab Promotions (Quảng cáo)

Email kích hoạt Tài khoản đôi khi nằm trong mục Thư rác


   + Đối với Yahoo Mail, bạn nên kiểm tra trong mục Thư rác, Thùng rác

 

 

   + Đối với Outlook, bạn nên kiểm tra trong mục Junk E-Mail 

Thư mục Junk E-mail của Outlook

2. Để luôn nhận được email từ Ketnoigiaoduc:

Cách 1: Đưa  @ketnoigiaoduc.vn vào Danh Sách Địa Chỉ (Addresses hay Contacts):

– Gmail: Trong hộp mail của bạn, nhấp vào Contacts ở bên dưới menu trái, sau đó chọn Create Contact ở phía trên. Trên trang kế tiếp, điền ô Name là @ketnoigiaoduc.vn, ô Primary Email là  @ketnoigiaoduc.vn, sau đó nhấp nút Save.
– Yahoo! Mail: Trong hộp mail của bạn, nhấp vào Addresses trên menu ngang phía trên, sau đó chọn Add Contact. Trên trang kế tiếp, điền ô Nickname là  @ketnoigiaoduc.vn, ô Email là  @ketnoigiaoduc.vn, sau đó nhấp nút Save ở góc trên bên trái.

Cách 2: Xác nhận email của @ketnoigiaoduc không phải là Thư rác/Spam: Sau khi tìm thấy email kích hoạt hay bất kỳ email nào của @ketnoigiaoduc trong thư mục Thư rác/Spam, bạn hãy đánh dấu email đó: "Báo cáo không phải là spam" .

Đánh dấu email Không phải là spam