Điều kiện và thủ tục yêu cầu bắt đầu được đổi điểm

Câu hỏi thường gặp  /  Chương trình Điểm thưởng thành viên ***

Chương trình Điểm thưởng thành viên ***

Sau khi tham gia Chương trình Điểm thưởng thành viên KETNOIGIAODUC và đã có một số điểm tích lũy nhất định trong tài khoản điểm thưởng của mình, bạn sẽ nghĩ đến việc đổi điểm để sử dụng (nếu chưa tham gia thì đăng ký tham gia ngay Tại đây).
Trước khi có thể thưc hiện lần đổi điểm đầu tiên, bạn cần thỏa mạn một số điều kiện và cần thực hiện thủ tục yêu cầu cho phép bắt đầu được đổi điểm theo hướng dẫn dưới đây.
(Lưu ý: Những điều kiện và thủ tục này chỉ yêu cầu thực hiện 1 lần duy nhất trước khi  đổi điểm lần đầu tiên, ở những lần đổi điểm tiếp theo chúng sẽ không cần thiết).

Bước 1. Kiểm tra điều kiện điểm thưởng hiện tại trong tài khoản điêm thưởng của mình:
* Điều kiện cần thiết để có thể đổi điểm lần đầu tiên là:  "Số điểm dư hiện có" phải lớn hơn "Mức điểm tích lũy cho bắt đầu đổi điểm lần đầu". Để kiểm tra điều kiện này thực hiện như sau:
-  Truy cập trang "Quản lý điểm thưởng" để kiểm tra tình trạng điểm thưởng của mình. Để hiểu rõ về ý nghĩa của các thông tin trong tài khoản điểm thưởng của mình, hãy đọc kỹ mục "Muốn biết tình trạng điểm thưởng trong tài khoản của tôi thì làm thế nào?"
-  Kiểm tra tình trạng điểm thưởng hiện tại, chú ý các giả trị của  "Số điểm dư hiện có" và "Mức điểm tích lũy cho bắt đầu đổi điểm lần đầu". 
Nếu không thỏa  điều kiện trên, bạn sẽ không thể gửi yêu cầu xin duyệt cho phép bắt đầu đổi điểm được.

Kiểm tra điều kiện điểm  cần thiết cho đổi điểm lần đầu tiên


Trong thí dụ ở hình trên, ta thấy "Số điểm dư hiện có" chỉ có 49 điểm nhỏ hơn "Mức điểm tích lũy cho bắt đầu đổi điểm lần đầu" hiện đặt là 95 điểm, nên bạn phải tiếp tục thực hiện hoạt động kiếm thêm điểm thưởng để sao cho có được số điểm tích lũy lớn hơn giá trị này.
Để biết cách kiếm điểm dễ dàng và nhanh chóng, hãy xem  bài viết "Chia sẻ kinh nghiệm kiếm được các điểm thưởng đầu tiên nhanh nhất"  và  hướng dẫn "Làm thế nào đề tăng số điểm thưởng trong tài khoản điểm của tôi?".  

Sau khi đã kiếm và tích lũy đủ số điểm dư trong tài khoản thoải mãn điều kiện trên, thực hiện bước tiếp theo dưới đây.

Bước 2. Gửi yêu cầu bắt đầu được đổi điểm:
Nếu  đã thỏa mãn điều kiện về số điểm trên, bạn có thể bắt đầu thao tác gửi yêu cầu cho Ban tổ chức xin xét duyệt cho phép bắt đầu đổi điểm.
Thực hiện thao tác như sau:
- Truy cập menu "Điểm thưởng thành viên > Đổi và sử dụng điểm"
- Chọn hình thức đổi điểm bất kỳ  (thí dụ "Mua thẻ cào điện thoại") và chọn mệnh giá nhỏ hơn "Số điểm dư khả dụng",
- Lấy Mã OTP, Điền Mã OTP nhận được từ Số điện thoại đăng ký và Nhấp nút "Gửi yêu cầu".

Thao táo Yêu cầu đổi điểm lần đầu


Thao tác Yêu cầu đổi điểm này  của bạn sẽ được gửi cho Ban tổ chức Chương trình Điểm thưởng thành viên. và sẽ được  xét duyệt trong vòng 24 - 48 giờ (có thể sớm hơn tuy thực tế).
Trường hợp yêu cầu của bạn được duyệt, Ngôi sao "Đổi và sử dụng điểm" sẽ chuyển từ MÀU ĐỎ sang MÀU XANH để chỉ ra rằng kể từ nay bạn bắt đầu được phép tiến hành việc đổi và sử dụng điểm thưởng.

Ngôi sao Đôi và sử dụng điểm có MÀU XANH

 

Như vậy bạn đã hoành thành thủ tục xin duyệt cho phép bắt đầu đổi điểm thưởng. Những lần đổi điểm tiếp theo sẽ không cần thực hiện thủ tục này nữa.
Để thực hiện việc đổi và sử dụng điểm thưởng cho từng mục đích cụ thể, hãy xem hướng dẫn tại mục "Đổi và sử dụng điểm thưởng cho từng mục địch như thế nào?"