Tôi muốn xem lại những đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào các trường của tôi thì làm thế nào?

Câu hỏi thường gặp  /  Quản lý khóa học – tin tuyển sinh

Quản lý khóa học – tin tuyển sinh

Tất cả những đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào các trường của bạn  từ trang "Tìm trường tuyển sinh" của Sàn tuyển sinh trực tuyến KETNOIGIAODUC sẽ được lưu trong thư mục "Quản lý Khóa học - Tin tuyển sinh > Đăng ký nguyện vọng tuyển sinh các trường". Bạn có thể truy cập vào thư mục này và kiểm tra chi tiết việc đăng ký của mình.
Để thực hiện việc này, thao tác như sau:
- Đăng nhập vào tài khoản thí sinh của mình
- Tại menu quản lý tài khoản chọn "Quản lý khóa học và tin tuyển sinh"

Menu quản lý Tài khoản thí sinh - Quản lý Khóa học và Tin tuyển sinh

- Khi đó sẽ mở ra trang"QUẢN LÝ KHÓA HỌC - TIN TUYỂN SINH", tại menu lề trái, chọn dòng "Đăng ký nguyện vọng tuyển sinh các trường" sẽ mở trang tổng hợp sau:

Tổng hợp đăng ký nguyện vọng tuyển sinh các trường

Tại trang này, bạn có thể thao tác xem lại "Chi tiết"  trang thông tin tuyển sinh của mỗi trường hay "Xóa" nguyện vọng đăng ký tuyển sinh.

Tất cả nguyện vọng tuyển sinh của bạn sẽ được các trường, các Nhà tuyển sinh cả nước tìm kiếm, xem xét và nhiều khả năng họ sẽ liên hệ trực tiếp với bạn (qua tin nhắn trực tuyến hoặc gọi điện thoại) để tư vấn tuyển sinh cho bạn.