Chỉnh sửa nội dung hay bổ sung dịch vụ một Tin đăng đang hiển thị trực tuyến như thế nào?

Hỏi đáp  /  Đăng tuyển và quản lý đăng tuyển

Đăng tuyển và quản lý đăng tuyển

Bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa nội dung hay bổ sung dịch vụ cho một tin đăng đang hiển thị trực tuyến.
* Sửa nội dung Khóa học - Tin tuyển sinh:
Để làm việc này, truy cập vào trang "Quản lý đăng tuyển > Khóa học - Tin tuyển sinh đang đăng tuyển", chọn một tin đăng muốn điều chỉnh nội dung hya bổ sung dịch vụ  và click "Sửa"

Sửa Khóa học - Tin tuyển sinh đang đăng tuyển

Khi đó sẽ hiện lên trang "Sửa đăng tuyển khóa học - tin tuyển sinh"

Trang sửa nội dung khóa học - tin tuyển sinh

Với trang này, bạn có thể sửa bất kỳ nội dung nào của tin đăng, trừ các nội dung thuộc các trường "Tiêu đề khóa học - tin tuyển sinh", "Lĩnh vực - Ngành nghề" và "Cấp học - Trình độ đào tạo"
Sau khi chỉnh sửa xong nội dung click "LƯU VÀ ĐĂNG" để những chỉnh sửa sẽ được hiển thị lên trực tuyến.

* Bạn cũng có thể bổ sung Dịch vụ Quảng bá đăng tuyển (hay Dịch vụ đăng tuyển gia tăng) vào một Tin đăng đang hiện thị trực tuyến. 
Khi đó tại trang " "Quản lý đăng tuyển > Khóa học - Tin tuyển sinh đang đăng tuyển", chọn một tin đăng muốn điều chỉnh nội dung và click "Bổ sung dịch vụ"

Bổ sung dịch vụ Quảng bá đăng tuyển

Sẽ xuất hiện trang "Bổ sung dịch vụ đăng tuyển" như dưới đây

Trang chọn dịch vụ đăng tuyển quảng báo bổ sung

Bạn chọn và điền số lượng dịch vụ đăng tuyển gia tăng muốn bổ sung  sau đó  click "TIẾP TỤC"  để đến trang tiếp theo sau:

Thiết đặt chế độ dịch vụ bổ sung

Tại trang nay, bạn có thể thiết đặt chế độ của dịch vụ bổ sung, gồm:
+/ Ngày bắt đầu hiển thị Dịch vụ bổ sung
+/  Lĩnh vực - Ngành nghề cho ưu tiên (được quyền chọn tối đa 3  LV-NN).
Sau khi thiết đặt các thông số của dịch vụ quảng bá đăng tuyển bổ sung, hãy click "BỔ SUNG DỊCH VỤ" để khẳng định việc bổ sung dịch vụ. Làm tiếp theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành việc bổ sung dịch vụ đăng tuyển gia tăng.

 

Click xem Video clip "Hướng dẫn bổ sung dịch vụ đăng tuyển gia tăng
Xem thêm video clip "Hướng dẫn quản lý tin đăng tuyển"