11/10/2020 | 15:55

Tham gia Khảo sát chất lượng dịch vụ KETNOIGIAODUC - Nhận ngay quà tặng!

KETNOIGIAODUC tổ chức đợt Khảo sát chất lượng dịch vụ đối với tất cả các đối tượng khách hàng bao gồm các nhà tuyển sinh/nhà đào tạo và các thí sinh/học sinh.

 

Tham gia Khảo sát - Nhận ngay quà tặng

 

Đợt khảo sát được tiến hành từ 25/09 đên 25/10/2020, nhằm mục đích không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của các đối tượng khách hàng khác nhau và tạo được sự hài lòng tốt nhất của đông đảo người dùng.
Đối tượng tham gia khảo sát chỉ cần trả lời các cầu hỏi ngắn có sẵn liên quan đến  việc  sử dụng trải nghiệm hay cảm nhận về  các dịch vụ và tiện ích của trang tuyển sinh trực tuyến này.

 

Đối tượng là nhà tuyển sinh/nhà đào tạo sẽ sử dụng mẫu khảo sát này:       Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo tham gia khảo sát
 

Đối tượng là thí sinh/học viên sẽ sử dụng mẫu khảo sát này:                        Thí sinh/Học viên tham gia khảo sat
 

Sau khi khảo sát, Ban tổ chức sẽ gửi tặng người tham gia món quà tặng có giá trị  cụ thể như sau:
* Đối với đối tượng là Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo:Người tham gia được lựa chọn nhận Mã ưu đãi  "Miễn phí 100.000 đồng" để mua Dịch vụ Tìm thông tin thí sinh tại trang web: https://ketnoigiaoduc.vn/nha-dao-tao.html ; Hoặc khoản tiền 50.000 đồng được chuyển trực tiếp  vào Tài khoản Cộng tác viên của Quý khách (nếu tham gia Chương trình Cộng tác viên KETNOIGIAODUC - tại trang web: affiliate.ketnoigiaoduc.vn).
* Đối với đối tượng là Thi sinh/Học viên: Được lựa chọn Quà tặng trị giá  20 điểm thưởng  của Chương trình Điêm thưởng thành viên KETNOIGIAODUC - tại trang web: https://ketnoigiaoduc.vn/chuong-trinh-diem-thuong-thanh-vien-ket-noi-giao-duc-c71.html; Hoặc Quà tặng là khoản tiền  50.000 đồng được chuyển đến Tài khoản Cộng tác viên (nếu tham gia Chương trình Cộng tác viên KETNOIGIAODUC tại trang web: - tại trang web: affiliate.ketnoigiaoduc.vn).

Đây là món quà nhỏ để cảm ơn Quý bạn đã tin tưởng ủng hộ KETNOIGIAODUC.

Hãy nhấp nút tham gia khảo sát để nhận ngay quà tặng nhé!

 

Là Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo>>                                                      Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo tham gia       

 

Là Thí sinh/Học viên hay Người dùng bất kỳ>>                             Thí sinh/Học viên tham gia khảo sát

 

 

BAN TỔ CHỨC

Khảo sát ý kiến khách hàng

Theo bạn, Việt Nam nên học mô hình giáo dục của nước nào?

Mỹ
Trung Quốc
Singapore
Nga
Không nước nào

Mã xác thực