11/02/2021 | 14:47

Rap chúc mừng năm mới - Hay tuyệt!

Ráp chúc mừng năm mới của Ông Tây nè. Nghe hay tuyệt!

 

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN SỬU 2021 ĐẾN TẤT CẢ CÁC THÍ SINH VÀ HỌC SINH SINH SINH VIÊN CẢ NƯỚC!

Khảo sát ý kiến khách hàng

Theo bạn, Việt Nam nên học mô hình giáo dục của nước nào?

Mỹ
Trung Quốc
Singapore
Nga
Không nước nào

Mã xác thực