HƯỚNG DẪN HỌC SINH ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG TUYỂN SINH 2019

Dưới đây hướng dẫn đối tượng thí sinh (đặc biệt là các học sinh tốt nghiệp THPT năm nay) thực hiện đăng ký tài khoản thành viên thí sinh  và nguyện vọng tuyển sinh năm học 2019 trực tuyến  trên Sàn tuyển sinh trực tuyến KETNOIGIAODUC.

* Đăng ký tài khoản thành viên thí sinh:
Thí sinh sử dụng email của mình để đăng ký tài khoản thành viên. Hãy truy cập Trang chủ website:  https://ketnoigiaoduc.vn/  và làm theo hướng dẫn đăng ký tài khoản thành viên thí sinh tại chuyên mục “Hỏi đáp thí sinh/học viên > Đăng ký tài khoản thí sinh”  ở phần menu dưới đáy trang chủ.

Hỏi đáp thí sinh

 

* Đăng ký và cập nhật nguyện vọng tuyển sinh 2019:

Trong quá trình đăng ký tài khoản thành viên, khi đến bước điền các thông tin về nguyện vọng học, thí sinh cần  điền đầy đủ các thông tin nguyện vọng tuyển sinh sau khi tốt nghiệp THPT của mình như sau:

Đăng ký nguyện vọng tuyển sinh

      +/ Tại mục “Lĩnh vực – Ngành nghề muốn học”: Chọn tối đa đến 7 giá trị từ Danh sách thả xống.

      +/ Tại mục “Cấp học – Trình độ muốn học”: Chọn tối đa đến 5 giá trị từ Danh sách thả xuống.

      +/ Tại mục “Địa điểm muốn học”: Chọn tối đa đến 4 giá trị từ Danh sách thả xuống.

      +/ Tại mục “Yếu tố nước ngoài mong muốn”: Chọn giá trị mong muốn, nếu không thì bỏ qua.
 

* Điền thông tin về địa chỉ hiện tại, trình độ văn hóa và tình trạng học tập hiện nay:

Tiếp theo quá trình đăng ký tài khoản thành viên, khi điền thông tin về  địa chỉ hiện tại, trình độ văn hóa và tình trạng học tập hiện nay của mình, thí sinh cần chú ý thực hiện như sau:

Bước 3 - Đăng ký tài khoản thí sinh

      +/ Tại mục “Địa chỉ hiện tại”: Chọn tỉnh/thành phố đang sinh sống

              >  Ở ô “Ghi chú” thuộc mục này: Ghi chi tiết địa chỉ hiện tại.

      +/ Tại mục “Trình độ văn hóa”: Chọn giá trị “Tốt nghiệp THPT"

      +/ Tại mục “Tình trạng học tập hiện này”: Chọn giá trị “Không tham gia khóa học dài hạn nào"

             >  Ở ô “Ghi chú” thuộc mục này:  Cần ghi rõ “Tốt nghiệp THPT tại trường …..”, trong đó ghi đầy đủ tên trường THPT mà thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

Tóm lại, trong suốt quá trình đăng ký tài khoản thí sinh và nguyện vọng tuyển sinh, thí sinh cần chú ý điền đầy đủ, chính xác tất cả các thông tin yêu cầu tại các mục .

Trường hợp cần bổ sung, cập nhật hay hiệu chỉnh thông tin tài khoản hay nguyện vọng tuyển sinh, thí sinh có thể truy cập trang “Quản lý tài khoản và Thông tin cá nhân” để thực hiện việc điều chỉnh.

Ngoài ra, thí sinh có thể bổ sung cập nhật nguyện vọng tuyển sinh của mình trực tiếp bằng cách truy cập trang “Tìm trường tuyển sinh” tại link: https://ketnoigiaoduc.vn/tim-truong-tuyen-sinh/tat-ca-truong-tuyen-sinh.html  và đăng ký cập nhập tuyển sinh trực tiếp các ngành nghề đào tạo tại các trường lựa chọn.

* Đăng ký tham gia Chương trình Điểm thưởng thành viên:

Thí sinh sau khi hoàn thành đăng ký tài khoản và nguyện vọng tuyển sinh cần tiếp tục đăng ký tham gia Chương trình Điểm thưởng thành viên để được nhận quà tặng, các ưu đãi cũng như các quyền lợi dành cho thành viên.

Click vào “Chương trình Điểm thưởng thành viên”  và chọn “Tham gia ngay” và thực hiện các bước theo hướng dẫn.

Đăng ký tham gia Chương trình điểm thưởng thành viên

 

Một số ưu đãi và quyền lợi của thành viên Chương trình Điểm thưởng thành viên gồm:

      +/ Được tặng ngay 80 điểm thưởng thành viên mới.

      +/ Được nhận Voucher giảm học phí nhập học giá trị đến 1 triệu đồng từ các Nhà tuyển sinh.

      +/ Được tặng điểm thưởng nhập học đến 150 điểm khi đăng ký nhập học khóa học hay thông báo tuyển sinh bất kỳ trên  Website: https://ketnoigiaoduc.vn/  .

      +/ Tham gia các hoạt động kiếm điểm thưởng để tăng quỹ điểm thưởng lên nhiều trăm điểm.

      +/ Và nhiều ưu đãi cũng như quyền lợi khác dành cho thành viên.

Số điểm thưởng tích lũy được chuyển đổi (mỗi điểm có giá trị quy đổi 1.000 đồng) để sử dụng cho nạp trực tuyến cước điện thoại di động, thanh toán game online, đổi quà tặng hay học bổng, vv.

Thí sinh đăng ký tài khoản thành viên và nguyện vọng tuyển sinh 2019 trên  Sàn tuyển sinh điện tử KETNOIGIAODUC có bất kỳ câu hỏi hay cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ và Chăm sóc khách hàng bằng email: support@ketnoigiaoduc.vn hoặc gọi số điện thoại: (024) 73012689.


 

CHÚC CÁC THÍ SINH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 2019 THÀNH CÔNG!