03/02/2020 | 15:54

Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp ngày  19/04/2019.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp ngày  19/04/2019.

Xem văn bản tại đây.

Khảo sát ý kiến khách hàng

Theo bạn, Việt Nam nên học mô hình giáo dục của nước nào?

Mỹ
Trung Quốc
Singapore
Nga
Không nước nào

Mã xác thực