03/02/2020 | 15:47

Cập nhật những điều cần biết để làm hồ sơ dự thi THPT Quốc gia, xét tuyển ĐH-CĐ

Sau đây tổng hợp những văn bản cập nhật  hướng dẫn những thủ tục và những điều cần biết để làm hồ sơ dự thi THPT Quốc gia, xét tuyển ĐH-CĐ   do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2019.

Sau đây tổng hợp những văn bản cập nhật  hướng dẫn những thủ tục và những điều cần biết để làm hồ sơ dự thi THPT Quốc gia, xét tuyển ĐH-CĐ   do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2019.

Lịch công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2019 

Danh sách 63 cụm thi THPT Quốc gia 2019

* Lịch thi THPT Quốc gia và xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy... (ban hành ngày 28/02/2019) 

 

Khảo sát ý kiến khách hàng

Theo bạn, Việt Nam nên học mô hình giáo dục của nước nào?

Mỹ
Trung Quốc
Singapore
Nga
Không nước nào

Mã xác thực