03/02/2020 | 15:41

Cập nhật quy chế tuyển sinh trung cấp cao đẳng

Bộ Lao động TBXH  ban hành thông tư 07/2019/TT-BLĐTBXH  sửa đổi quy chế tuyển sinh trung cấp cao đăng  ngày 07/03/2019.

Bộ Lao động TBXH  ban hành thông tư 07/2019/TT-BLĐTBXH  sửa đổi quy chế tuyển sinh trung cấp cao đăng  ngày 07/03/2019.

Xem văn bản tại đây.

 

Khảo sát ý kiến khách hàng

Theo bạn, Việt Nam nên học mô hình giáo dục của nước nào?

Mỹ
Trung Quốc
Singapore
Nga
Không nước nào

Mã xác thực