Làm thế nào để kích hoạt chế độ Khuyến khích nhập học của tin đăng?

Hỏi đáp  /  Khuyến khích nhập học

Khuyến khích nhập học

Tin đăng tuyển sinh đang hiển thị trực tuyến có thể dễ dàng kích hoạt chuyển sang chế độ khuyến khích nhập học. Kích hoạt Khuyến khích nhập học của tin đăng không những giúp kích hoạt tự động một loạt các dịch vụ tuyển sinh bổ sung kèm theo mà còn khiến tin đăng luôn hiển thị trực tuyến chừng nào chế độ khuyến khích nhập học vẫn còn hiệu lực.

Kích hoạt khuyến khích nhập học của một tin đăng cần sử dụng các Sao khuyến khích nhập học (KKNH). Nhà tuyển sinh có thể  mua trực tuyến Sao khuyến khích nhập học  tại trang  Sản phẩm và Dịch vụ  của KETNOIGIAODUC..

Quy trình để kích hoạt chế độ khuyến khích nhập học của tin đăng được diễn đạt trong sơ đồ sau đây:

Quy trình kích hoạt  khuyến khích nhập học tin đăng  

Dưới đây giải thích cụ thể quy trình này.
- Kiểm tra tin đăng muốn kích hoạt KKNH tại thư mục "Quản lý đăng tuyển > Khóa học - tin tuyển sinh đang đăng" (Lưu ý:  Tin đăng trước khi được kích hoạt chế độ KKNH phải đang hiển thị trực tuyển bằng dịch vụ đăng tuyển cơ bản.  Khách hàng có thể tham khảo thêm  Hướng dẫn đăng tin tuyển sinh ).
- Tại cột "Thao tác",  click nút "Kích hoạt khuyến khích nhập học"

Chọn tin đăng để kích hoạt khuyến khích nhập học

-  Khi đó sẽ mở cửa sổ "Chọn mức khuyến khích nhập học" để bạn chọn mức KKNH mà bạn muốn kích hoạt cho tin đăng.   Những mức KKNH có MÀU XANH là bạn có đủ kiều kiện kích hoạt mà không phải mua thêm Sao KKNH. Những mức KKNH có MÀU ĐỎ CAM  yêu cầu bạn phải mua thêm SAO KKNH nếu muốn kích hoạt ( Trường hợp này, click xem Hướng dẫn mua Sao KKNH).
- Bạn  click chọn một mức Khuyến khích nhập học mong muốn,  thí dụ M4 (là mức đủ điều kiện kích hoạt).
  Chú ý các thông tin liên quan đến mức KKNH này gồm:
  +/ Số Sao KKNH sẽ được kích hoạt thêm là 12 Sao. Số Sao này sẽ lấy từ 'Số Sao KKNH chưa kích hoạt hiện có"
  +/ Số Sao KKNH sẽ bị khấu trừ mỗi khi có 1 thí sinh nhập học, trong trường hợp này là 4 Sao/thí sinh.
  +/ Các dịch  vụ được sử dụng kèm theo được liên kê đầy đủ cùng vời số lượng và thời gian hiển thị của từng dịch vụ. 

Chọn Mức khuyến khích nhập học


- Click nút "Xác nhận".  Một thông báo xác nhận kích hoạt thành công xuất hiện.
- Bạn có thể kiểm tra tin đăng đã kích hoạt thành công khuyến khích nhập học tại thư mục "Q. Lý khuyến khích nhập học > Danh sách khóa học - tin tuyển sinh khuyến khích nhập học". 

Danh sách tin đăng khuyến khích nhập

 

Cửa sổ này có đầy đủ các thông tin quan trọng của tin đăng khuyến khích nhập học như: Mức khuyên khích nhập (cũng số Sao KKNH) được kích hoạt, các dịch vụ kèm theo khi kích hoạt khuyến khích nhập học, vv.

 

----------------------------------

>>> Xem thông tin tổng quan về gói dịch vụ Khuyến khích nhập học