Tôi muốn tin đăng của tôi hiển thị trực tuyến nhiều hơn 30 ngày thì làm thế nào?

Hỏi đáp  /  Đăng tuyển và quản lý đăng tuyển

Đăng tuyển và quản lý đăng tuyển

Tin đăng tuyển sau khi được duyệt đăng sẽ hiển thị trực tuyến tại trang "Tim khoa học  - tin tuyển sinh" trong thời gian  ngầm định tối thiểu 30 ngày.

Trang Tìm khóa học - tin tuyển sinh


Muốn một tin đăng hiển thị trực tuyến hơn 30 ngày , khi đăng tuyển tin đăng mới, tại bước 2  "Chọn gói dịch vụ đăng tuyển" bạn thực hiện như sau:

Đăng tuyển bước 2 - Chọn gói dịch vụ đăng tuyển

Tại cột  "Chọn số lượng dịch vụ"  sử dụng cho dịch vụ "Đăng tuyển cơ bản 30 ngày", bạn hãy ghi nhiều hơn "1", thí dụ  ghi "3",  khi đó đó số ngày hiển thị trực tuyển của tin đăng mới sẽ tăng lên tương ứng là: 30 ngày * 2 = 90 ngày.

Click "TIẾP TỤC" để hoàn thành việc đăng tuyển mới.

Bạn cũng có thể làm tương tự đối với bất kỳ Dịch vụ đăng tuyển gia tăng, Số ngày hiển thị Dịch vụ đăng tuyển gia tăng sẽ tăng lên số lần tương ưng với số lượng dịch vụ bạn sử dụng cho dịch vụ đó.

Lưu ý:Bạn có thể kích hoạt chế độ Khuyến khích nhập học  để gia hạn thời gian hiển thị trực tuyến của tin đăng tùy thích, không phụ thuộc vào thời hạn đăng tuyển của dịch vụ Đăng tuyển cơ bản 30 ngày. Xem hướng dẫn kích hoạt chế đô Khuyến khích nhập học của tin đăng  TẠI ĐÂY.