Điểu kiện sử dụng dịch vụ "Top khóa học và tin tuyển sinh ưu đãi giảm giá"

Hỏi đáp  /  Đăng tuyển và quản lý đăng tuyển

Đăng tuyển và quản lý đăng tuyển

Dịch vụ "Top khóa học và tin tuyển sinh ưu đãi giảm giá" là một dịch vụ đăng tuyển gia tăng có tác dụng rất cao thu hút truy cập của thí sinh và học viên. Tuy nhiên muốn sử dụng dịch vụ này thì Tin đăng cơ bản phải có điều kiện 'Ưu đãi giảm giá". Vì vậy, nều bạn không thể bổ sung dịch vụ "Top khóa học và tin tuyển sinh ưu đãi giảm giá" vào một tin đăng,trước hết bạn phải kiểm tra xem tin đăng này có điều kiện ưu đãi giảm giá không, nếu chưa có thì cần chỉnh sửa bổ sung điều kiện này.

Dưới đây là một thí dụ kiểm tra chỉnh sửa điều kiện ưu đãi giảm giá của một tin đăng cơ bản:

Khóa học không có ưu đãi giảm giá

Tại tin đăng này, hiện tại không có điều kiện Ưu đãi - Giảm giá.  Bạn cần  chỉnh sửa nút  "Có"  và nhập các  điều kiện ưu đãi giảm giả.

Chỉnh sửa khóa học có ưu đãi giảm giá

Lưu  các thay đổi trên và  như vậy tin đăng của bạn đã có đủ điều để có thể sử dụng dịch vụ đăng tuyển gia tăng "Top khóa học và tin tuyển sinh ưu đãi giảm giá".

----------------
Click xem Video clip "Hướng dẫn bổ sung dịch vụ đăng tuyển gia tăng