Tôi muốn tham khảo các mẫu tin đăng có sẵn thì làm thế nào?

Hỏi đáp  /  Đăng tuyển và quản lý đăng tuyển

Đăng tuyển và quản lý đăng tuyển

Khi bạn muốn đăng tuyển khóa học hay tin tuyển sinh, bạn có thể tham khảo những mẫu tin đăng có sẵn trong thư viên tin đăng bằng cách sau:

Sau khi click "Đăng tuyển" sẽ hiện cửa sổ "Đăng tuyển khóa học - tin tuyển sinh"

Tạo khóa học và tin tuyển sinh

Click vào "tại đây" trong dòng "Quý khách có thể xem hướng dẫn và tham khảo mẫu Đăng tuyển tại đây"

Khi đó sẽ hiện lên trang Mẫu đăng tuyển, mà tại đó liện kê tất cà các mẫu tin đăng tiêu biểu. Bạn có thể chọn các mẫu tin đăng để tham khảo và sử dụng cho tin đăng của mình.

Trang mẫu đăng tuyển