Thực hiện E-marketing như thế nào?

Hỏi đáp  /  E-Marketing

E-Marketing

Để sử dụng dịch vụ E-marketing, trước tiên bạn phải Đăng nhập vào hệ thống và  vào trang https://ketnoigiaoduc.vn/nha-dao-tao.html chọn nút "Thực hiện E-marketing"

Tiếp theo thực hiện các bước thao tác sau

Bước 1: Chọn đối tượng mục tiêu

Các thí sinh được  chọn đưa vào danh sách e-marketing  có thể lấy mới hoặc bổ sung từ 3 nguồn sau:

     + Danh sách thí sinh lưu: Bổ xung thêm thí sinh  có sẵn  từ "Danh sách thí sinh lưu"  trong Danh mục 'Quản lý thí sinh".

     + Danh sách thông tin thí sinh hoàn chỉnh: Bổ xung thí sinh  có sẵn từ "Danh sách xem thông tin thí sinh hoàn chỉnh" trong Danh mục "Quản lý thí sinh".

     + Tìm kiếm thí sinh mới:  Tìm thêm thí sinh từ trang Tìm kiếm thí sinh.

Danh sách thí sinh nhận email marketing sẽ được đưa và hiển thị tại đây:

Thực hiện e-marmeting bước 1

 

-  Tại Danh sách này, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

     + Xem thí sinh:  Xem thông tin chi tiết của thí sinh

     + Lưu thí sinh: Lưu lại hồ sơ thí sinh để sử dụng sau.

     + Bỏ chọn 

     + Xóa: Xóa thí sinh ra khỏi danh sách nhận email

- Click “Tiếp tục” để chuyển đến bước 2

Bước 2: Chọn khóa học tin tuyển sinh và gửi email

Thực hiện e-marmting bước 2

 

- Tại bước này cần thực hiện các thao tác quan trong sau"

  + Chọn Khóa học - Tin tuyển sinh để gửi email marketing: Click hộp thả xuống để chọn trong số các tin đăng đăng hiển thị trực tuyến
  + Tiêu đề : Ghi tiêu đề email
  + Check ô "Đồng gửi email cho chính mình" nếu bạn muôn nhận email để kiểm tra nội dung thực tế email marketing.

- Ngoài các thao tác trên, bạn có thể thực hiện các thao tác khác như:

  + Xem lại: Để xem lại toàn bộ Danh sách thí sinh đã chọn
  + Xóa hết: Để xóa toàn bộ Danh sách thí sinh thí sinh đã chọn.

- Click "GỬI ĐI" để thực hiện việc gửi email marketing đến Danh sách các thí sinh đã chọn.

- Mỗi email gửi cho thí sinh  sẽ khấu trừ đi số điểm email tương ứng trong gói dịch vụ của bạn.

- Để xem báo cáo chi tiết chiến dịch gửi email marketing đối với mỗi gói dịch vụ e-marketing, bạn thực hiện như sau:

   + Truy cập "Báo cáo dịch vụ > E-marketing" :

Báo cáo dịch vụ e-marketing

Click 'Xem chi tiết" của gói dịch vụ e-marketing bạn quan tâm. Khi đó sẽ hiện chi tiết thông tin các đợt gửi email marketing của chiến dịch đối với gói dịch vụ e-marketing.

Ch tiết chiên dịch e-marketing

 

Dịch vụ E-marketing thường được dùng kết hợp với dịch vụ Tìm thông tin thí sinh để phát huy tôi đa những thế mạnh và giảm thiểu những hạn chế của mỗi loại dịch vụ. Xem cụ thể tại  "Tại sao nên sử dụng kết hợp dịch vụ tìm thông tin thí sinh với dịch vụ e-marketing?"

 

- Click xem thêm video clip "Hướng dẫn sử dụng dịch vụ e-marketing"