Thực hiện E-marketing như thế nào?

Hỏi đáp  /  E-Marketing

E-Marketing

Để sử dụng dịch vụ E-marketing, trước tiên bạn phải Đăng nhập vào hệ thống và  vào trang https://ketnoigiaoduc.vn/nha-dao-tao.html chọn nút "Thực hiện E-marketing"

Tiếp theo thực hiện các bước thao tác sau

Bước 1: Chọn đối tượng mục tiêu

Các thí sinh được  chọn đưa vào danh sách e-marketing  có thể lấy mới hoặc bổ sung từ 3 nguồn sau:

     + Danh sách thí sinh lưu: Bổ xung thêm thí sinh  có sẵn  từ "Danh sách thí sinh lưu"  trong Danh mục 'Quản lý thí sinh".

     + Danh sách thông tin thí sinh hoàn chỉnh: Bổ xung thí sinh  có sẵn từ "Danh sách xem thông tin thí sinh hoàn chỉnh" trong Danh mục "Quản lý thí sinh".

     + Tìm kiếm thí sinh mới:  Tìm thêm thí sinh từ trang Tìm kiếm thí sinh.

Danh sách thí sinh nhận email marketing sẽ được đưa và hiển thị tại đây:

Thực hiện e-marmeting bước 1

 

-  Tại Danh sách này, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

     + Xem thí sinh:  Xem thông tin chi tiết của thí sinh

     + Lưu thí sinh: Lưu lại hồ sơ thí sinh để sử dụng sau.

     + Bỏ chọn 

     + Xóa: Xóa thí sinh ra khỏi danh sách nhận email

- Click “Tiếp tục” để chuyển đến bước 2

Bước 2: Chọn khóa học tin tuyển sinh và gửi email

Thực hiện e-marmting bước 2

 

- Tại bước này cần thực hiện các thao tác quan trong sau"

  + Chọn Khóa học - Tin tuyển sinh để gửi email marketing: Click hộp thả xuống để chọn trong số các tin đăng đăng hiển thị trực tuyến
  + Tiêu đề : Ghi tiêu đề email
  + Check ô "Đồng gửi email cho chính mình" nếu bạn muôn nhận email để kiểm tra nội dung thực tế email marketing.

- Ngoài các thao tác trên, bạn có thể thực hiện các thao tác khác như:

  + Xem lại: Để xem lại toàn bộ Danh sách thí sinh đã chọn
  + Xóa hết: Để xóa toàn bộ Danh sách thí sinh thí sinh đã chọn.

- Click "GỬI ĐI" để thực hiện việc gửi email marketing đến Danh sách các thí sinh đã chọn.

- Mỗi email gửi cho thí sinh  sẽ khấu trừ đi số điểm email tương ứng trong gói dịch vụ của bạn.

- Để xem báo cáo chi tiết chiến dịch gửi email marketing đối với mỗi gói dịch vụ e-marketing, bạn thực hiện như sau:

   + Truy cập "Báo cáo dịch vụ > E-marketing" :

Báo cáo dịch vụ e-marketing

Click 'Xem chi tiết" của gói dịch vụ e-marketing bạn quan tâm. Khi đó sẽ hiện chi tiết thông tin các đợt gửi email marketing của chiến dịch đối với gói dịch vụ e-marketing.

Ch tiết chiên dịch e-marketing

 

 

 

- Click xem video clip "Hướng dẫn sử dụng dịch vụ e-marketing"