Muốn kiểm tra nội dung cụ thể email marketing đã gửi cho thí sinh thì làm thế nào?

Hỏi đáp  /  E-Marketing

E-Marketing

Nếu bạn muốn kiểm tra nội dung chi tiết email marketing đã gửi cho thí sinh thì tại bước "Chọn khóa học tin tuyển sinh và gửi email"bạn tích chọn ô Đồng gửi email cho chính mình”. Khi đó, hệ thống sẽ gửi email marketing cho bạn giống với email gửi cho thí sinh.

Gửi email marketing bước 2