Kích hoạt gói dịch vụ E-marketing như thế nào?

Hỏi đáp  /  E-Marketing

E-Marketing

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo của bạn

Bước 2: Kiểm tra đơn hàng  có dịch vụ e-marketing chưa sử dụng và còn hạn tại  danh mục "Quản lý đơn hàng > Đơn hàng có dịch vụ chưa sử dụng và còn hạn > Dịch vụ e-marketing"

Bước 3: Chọn đơn hàng có dịch vụ e-marketing và click "Bắt đầu sử dụng".

Danh sách dịch vụ e-marketing chưa sử dụng

 

Hệ thống sẽ hiện thông báo để nghị bạn khẳng định việc kích hoạt

Thông báo kích hoạt dịch vụ e-marketing

Bạn chọn click "Đồng ý" để bắt đầu kích hoạt sử dụng gói dịch vụ e-marketing.

Lưu ý:
Khách hàng đã ký Hợp đồng hay có Thỏa thuận  Dịch vụ tuyển sinh trọn gói đảm bảo  hoặc đã Mua sử dụng gói  Dịch vụ Tuyển sinh tự động  có thể sẽ không cần thực hiện các Bước 2 và 3 bởi Dịch vụ e-marketing có thể đã được tự động kích hoạt kèm theo các tin đăng tuyển trực tuyến.

Bước 4: Kiểm tra tình trạng kích hoạt và sử dụng dịch vụ E-marketing
Để kiểm tra tình trạng kích hoạt và sử dụng dịch vụ e-marketing, hãy xem hướng dẫn "Xem báo cáo chiến dịch e-marketing như thế nào?"

 

 

>> Xem Video Clip "Hướng dẫn Nhà tuyển sinh kích hoạt sử dụng dịch vụ E-marketing"