Kích hoạt gói dịch vụ E-marketing như thế nào?

Hỏi đáp  /  E-Marketing

E-Marketing

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo của bạn

Bước 2: Kiểm tra đơn hàng  có dịch vụ e-marketing chưa sử dụng và còn hạn tại  danh mục "Quản lý đơn hàng > Đơn hàng có dịch vụ chưa sử dụng và còn hạn > Dịch vụ e-marketing"

Bước 3: Chọn đơn hàng có dịch vụ e-marketing và click "Bắt đầu sử dụng".

Danh sách dịch vụ e-marketing chưa sử dụng

 

Hệ thống sẽ hiện thông báo để nghị bạn khẳng định việc kích hoạt

Thông báo kích hoạt dịch vụ e-marketing

Bạn chọn click "Đồng ý" để bắt đầu kích hoạt sử dụng gói dịch vụ e-marketing.

 

 

>> Xem Video Clip "Hướng dẫn Nhà tuyển sinh kích hoạt sử dụng dịch vụ E-marketing"