Muốn sử dụng dịch vụ email marketing thì cần nhưng điều kiện gì?

Hỏi đáp  /  E-Marketing

E-Marketing

Để sử dụng dịch vụ Email marketing bạn cần có 3 điều kiện sau:

- Điều kiện thứ 1: Bạn phải mua gói dịch vụ e-marketing tại Ketnoigiaoduc và kích hoạt sử dụng dịch vụ e-marketing. Quy trình kích hoạt dịch vụ e-marketing xem Tại đây.

- Điều kiện thứ 2: Bạn phải tạo  danh sách thí sinh/ học viên mục tiêu để gửi email marketing. Danh sách này bạn có thể lấy từ những nguồn:

     + Danh sách thí sinh lưu: NTS/NDT có thể bổ xung thêm thí sinh nhận email marketing từ danh sách thí sinh lưu.

     + Danh sách thông tin thí sinh hoàn chỉnh: bổ xung thí sinh từ danh sách xem thông tin thí sinh hoàn chỉnh

     + Tìm kiếm thí sinh mới: link đến trang tìm kiếm thí sinh

     + Hoặc từ các thư mục khác trong trang "Quản lý thí sinh" của Tài khoản thành viên của bạn

- Điều kiện thứ 3: Bạn phải có sẵn ít nhất một  Tin đăng đang hiển thị trực tuyến trên website ketnogiaoduc.vn để gửi.

 

NẾU BẠN  CHƯA MUA DỊCH VỤ E-MARKETING, HÃY CLICK "MUA NGAY"

 

 

 

------ Xem hướng dẫn liên quan ---------

>>> Hướng dẫn mua và thanh toán dịch vụ trên Ketnoigiaoduc >>>
>>> Video clip "Hướng dẫn sử dụng dịch vụ e-marketing" >>>