Điểm e-marketing được tính thế nào?

Hỏi đáp  /  E-Marketing

E-Marketing

Khi sử dụng dịch vụ e-marketing để gửi email thông tin  tuyển sinh đến thí sinh, bạn sẽ bị khấu trừ một số điểm e-marketing tương ứng tùy vào từng loại thí sinh. Cách tính điểm e-marketing đươc thực hiện tương tự như đối với dịch vụ Tìm thông tin thí sinh, tức dựa vào các tiêu chí của thí sinh, gồm: Các tiêu chí nguyện vọng học của thí sinh, Thời gian cập nhật thông tin,  Thời gian đăng ký nguyện vọng tuyển sinh và Trang thái độc quyền thông tin. Số điểm e-marketing khấu trừ đối với mỗi loại thí sinh dao động khá rộng từ 1 điểm đến 12 điểm.

Việc phân loại thí sinh nhằm đảm bảo tính bình đẳng khi sử dụng thông tin thí sinh, tạo cơ chế cho mọi thí sinh đều được tiếp cận tư vấn bởi các Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo. Như một nguyên tắc, những thí sinh khan hiếm và có nhu cầu tìm kiếm sử dung cao tại mỗi thời điểm sẽ bị tính nhiều điểm để  email marketing  hơn là đối với các thí sinh khác. 

Bạn có thể biết cụ thể sô điểm  e-marketing sẽ bị khấu trừ khi sử dụng dịch vụ e-marketing  đối với mỗi thí sinh, bằng cách mở trang Tìm kiếm thí sinh và xem "Số điểm xem thông tin" của thí sinh đó.

Điểm e-marketing của thí sinh

 

Thí dụ, trong trường hợp này, Số điểm e-marketing của thí sinh  Thanh Hải là 1, của thí sinh An Nhiên là 12, vv.

Để biết tổng thể tình trạng sử dụng điểm email marketing của chiến dịch, hãy xem hướng dẫn "Xem báo cáo chiến dịch e-marketing như thế nào?"