Xem báo cáo chiến dịch e-marketing như thế nào?

Hỏi đáp  /  E-Marketing

E-Marketing

Để xem báo cáo chiến dịch E-marketing bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản NTS/NĐT của bạn click chọn mục "Báo cáo dịch vụ" sau đó chọn tiếp "E-marketing" như hình dưới.

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ danh sách các gói dịch vụ e-marketing đã sử dụng.

Báo cáo dịch vụ e-marketing

Lúc này, bạn muốn xem báo cáo chiến dịch e-marketing của gói nào thì click vào chữ "Xem chi tiết" của gói đó. Hệ thống sẽ hiện chi tiết chiến dịch e-marketing mà bạn đã sử dụng cho gói dịch vụ đó như hình.

Chi tiết sử dụng dịch  vụ e-marketing

 

 

>> Xem video clip "Hướng dẫn Nhà tuyến sinh xem báo cáo dịch vụ e-marketing"