Tìm kiếm thí sinh được thực hiện như thế nào?

Hỏi đáp  /  Tìm thí sinh và dịch vụ tìm thông tin thí sinh

Tìm thí sinh và dịch vụ tìm thông tin thí sinh

Tìm kiếm chọn lọc thí sinh mục tiêu, phù hợp với những tiêu chí cần tuyển sinh là công việc quan trọng và thường xuyên của mỗi Nhà tuyển sinh. Để thực hiện công việc này trên Sàn tuyển sinh trực tuyến KETNOIGIAODUC, bạn thực hiện như sau: 
Trước tiên, bạn phải Đăng nhập  vào Tài khoản Nhà tuyển sinh của mình tại Trang chủ Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo  https://ketnoigiaoduc.vn/nha-dao-tao.html , tiếp theo click chọn nút "Tìm thí sinh".

Hệ thống sẽ chuyển bạn đến cửa sổ tìm thí sinh. 

Tại cửa sổ này bạn  có thể tìm kiếm thí sinh theo các tiêu chí cơ bản gồm: 

- Năm sinh: chọn năm sinh tìm kiếm

Lưu ý: Nhập năm đến không được nhỏ hơn năm bắt đầu

- Địa chỉ: chọn địa chỉ tìm kiếm. Người dùng chỉ có thể chọn tối đa 3 địa chỉ

- Trình độ văn hóa: chọn trình độ văn hóa. Phần này người dùng tối đa cũng chỉ có thể chọn 3 tiêu chí trình độ văn hóa.

- Cập nhật thông tin: chọn thông tin thí sinh được cập nhật trong các khoảng time

Bạn có thể  tìm kiếm nâng cao  bằng cách click vào nút "Tìm kiếm nâng cao"

Thực hiện tìm thông tin thí sinh 

Để có thể bổ sung thêm các  tiêu chí nâng cao cho tìm kiếm thí sinh như: 

+ Tình trạng học hiện nay: chọn tình trang đang học hiện nay của thí sinh

+ Cấp học – trình độ muốn học: chọn cấp độ trình độ  thí sinh muốn học

+ Lĩnh vực – ngành nghề muốn học: chọn lĩnh vực ngành nghề  của thí sinh muốn học

+ Địa điểm muốn học: chọn địa điểm đào tạo

+Yếu tố nước ngoài mong muốn: chọn yếu tố nước ngoài thí sinh đăng ký

Lựa chọn xong các tiêu chí, bạn nhấn nút "Tìm ngay" để hiển thị trang kết quả tìm kiếm.

 

Tại trang kết quả tìm kiếm này có thể thực hiện các thao tác sau:  

  - Xem thí sinh: Click vào đây  sẽ hiển thị trang thông tin chi tiết của thí sinh:

 

- Xem thông tin hoàn chỉnh:  Xem toàn bộ thông tin chi tiết cúa thí sinh bao gồm cả thông tin liên lạc của thí sinh (số điện thoại, email liên lặc).  (Muốn thực hiện thao tác này bạn phải kích hoạt dịch vụ Tìm thông tin thí sinh nếu trong tài  khoản của bạn đã có đơn hàng dịch vụ này, hoặc  Click “Mua ngay” nếu trong Tài khoản của bạn chưa có  đơn hàng dịch vụ này).
     >> Xem hướng dẫn liên quan "
Dịch vụ Tìm thông tin thí sinh là gì, mua và kích hoạt như thế nào?" 

 - Lưu thí sinh:  Lưu thí sinh vào danh sách thí sinh lưu.

 - Đưa vào danh sách e-marketing:  Đưa thí sinh này vào danh sách để gửi email marketing.
    >> Xem hướng dẫn liên quan "Muốn sử dụng dịch vụ email marketing thì cần nhưng điều kiện gì?

 

Xem Video Clip "Hướng dẫn Nhà tuyển sinh tìm và lọc thí sinh mục tiêu cho chiến dịch tuyển sinh"