Thông tin thí sinh hoàn chỉnh gồm những nội dung gì và có giá trị như thế nào?

Hỏi đáp  /  Tìm thí sinh và dịch vụ tìm thông tin thí sinh

Tìm thí sinh và dịch vụ tìm thông tin thí sinh

Thông tin thí sinh hoàn chỉnh  có thể coi là bộ hồ sơ thông tin đây đủ, chi tiết và cập nhật của tài khoản thành viên thí sinh trên Sàn tuyển sinh trực tuyến KETNOIGIAODUC. Chúng ta sẽ phân tích nội dung cụ thể thông tin thí sinh hoàn chỉnh để hiểu tại sao những thông tin như vậy lại có giá trị rất hữu ích cho  Nhà tuyển sinh tìm kiếm chọn lọc  thí sinh phục vụ cho hoạt động tuyển sinh.

Có thể chia các nội dung thông tin thí sinh hoàn chỉnh  của mỗi thành viên thí sinh (tối đa 16 - 18 trường thông tin) thành 4 nhóm thông tin sau:

- Nhóm thông tin liên hệ cá nhân, gồm các trường thông tin: Họ tên thí sinh,  Giới tính, Năm sinh, Email, Số điện thoại và Địa chỉ, Facebook.
- Nhóm thông tin về tình trạng văn hóa, gồm các trường thông tin: Trình độ văn hóa, Tình trạng học tâp hiện nay, Năm dự kiến tốt nghiệp.
- Nhóm thông tin về nguyện vọng học và đăng ký tuyển sinh, gồm các trường thông tin: Lĩnh vực - Ngành nghề muốn học, Cập học - Trình độ muốn học,  Địa điểm muốn học và Yếu tố nước ngoài mong muốn.
- Nhóm thông tin về lịch sử tìm kiếm khóa học, đề nghị tư vấn và đặt chỗ tuyển sinh của thí sinh: Lịch sử toàn bộ các khóa học - tin tuyển sinh đã đề nghị tư vấn và đặt chỗ, Các khóa học - tin tuyển sinh đã được Thích/Lưu, Ghi chép tất cả các ngành nghề đã được đăng ký tuyển sinh, vv. Chúng ta xem một thí dụ về Thông tin thí sinh hoàn chỉnh của một tài khoản thí sinh sau:

Nội dung thông tin thí sinh hoàn chỉnh

 

Xem xét kỹ nội dung thông tin chi tiết của thí sinh trên, chúng ta có thể nhận thấy rằng, ngoài nhóm các thông tin liên hệ cá nhân và thông tin về hiện trạng văn hóa, những nhóm thông tin ghi chép tỉ mỉ về lịch sử toàn bộ quá trình thí sinh đã đề nghị tư vấn và đặt chỗ tuyển sinh khóa học hay thí sinh đã đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào những ngành nghề hay thí sinh đã Thích/Lưu một tin đăng nào đó  là rất hữu ích cho Nhà tuyển sinh có thể phân tích tìm hiểu kỹ càng thí sinh này có thực sự phù hợp với tiêu chí tuyển sinh của mình hay không trước khi quyết định lựa chọn tiếp cận thực hiện hoạt động tư vấn tuyển sinh cho thí sinh đó.

Một điều quan trọng nữa, đây là những thông tin do chính các thí sinh trực tiếp tạo và cập nhật liên tục, khiến cho chúng thực sự có giá trị và chất lượng.  

Để có thể xem thông tin thí sinh hoàn chỉnh của thí sinh, Nhà tuyển sinh cần sử dụng dịch vụ Tìm thông tin thí sinh của KETNOIGIAODUC. Mỗi Dịch vụ Tìm thông tin thí sinh sau khi kích hoạt sẽ có hiệu lực sử dụng 30 ngày với các gói điểm xem thông tin thí sinh hoàn chỉnh 100 điểm - 300 điểm - 500 điểm - 1.000 điểm và 2.000 điểm.

Về nguyên tắc, dịch vụ Tìm thông tin thí sinh có thể sử dụng độc lập, tuy nhiên hầu như tất cả các Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo thường xuyên sử dụng dịch vụ này sau khi đã sử dụng các dịch vụ Đăng tuyển và  Quảng bá đăng tuyển để nâng cáo hiệu quả tư vấn tuyển sinh.

Mặt khác, dịch vụ Tìm thông tin thí sinh cũng thường xuyên được sử dụng kết hợp vói dịch vụ E-marketing để  công hưởng thế mạnh của 2 loại hình dịch vụ này nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
Xem giải thích chi tiết vấn đề này tại mục "Tại sao tôi nên sử dụng kết hợp dịch vụ tìm thông tin thí sinh với dịch vụ e-marketing?"