Sử dụng Danh sách thí sinh đề xuất như thế nào để hiệu quả?

Hỏi đáp  /  Dịch vụ tuyển sinh trọn gói đảm bảo (trả sau hoặc cam kết)

Dịch vụ tuyển sinh trọn gói đảm bảo (trả sau hoặc cam kết)

Danh sách thí sinh đề xuất là một nội dung dịch vụ quan trọng và hữu ích của gói dịch vụ liên kết tuyển sinh trọn gói dành cho khách hàng. Thí sinh trong Danh sách thí sinh đề xuất được các chuyên viên dịch vụ khách hàng của KETNOIGIAODUC sàng lọc cẩn thận từ Cơ sở dữ liệu hàng trăm ngàn hồ sơ cập nhật của các thí sinh cả nước đã đăng ký tài khoản và nguyện vọng học trên Sàn tuyển sinh trực tuyến KETNOIGIAODUC dựa trên các tiêu chí tuyển sinh của mỗi tin đăng tuyển sinh của Nhà tuyển sinh. Thông tin của các thí sinh đề xuất này do vậy có độ tin cập và tỷ lệ chuyển đổi khá cao.
Danh sách thí sinh đề xuất được các chuyên viên dịch vụ khách hàng của KETNOIGIAODUC chủ động lập thành từng đợt để gửi cho khách hàng với số lượng không hạn chế.
Mỗi khi có đợt danh sách thí sinh đề xuất gửi cho Nhà tuyển sinh, hệ thống sẽ thông báo cho Nhà tuyển sinh bằng email. Bạn cần nhanh chóng truy cập Danh sách thí sinh này tại thư mục "Quản lý thí sinh > Danh sách thí sinh đề xuất" của Tài khoản Nhà tuyển sinh của bạn, quyết định chọn và click xem thông tin chi tiết của mỗi thí sinh và có kế hoạch liên hệ tư vấn tuyển sinh cho thí sinh.

Danh sách thí sinh đề xuất

Khi sử dung gói dịch vụ Liên kết tuyển sinh trọn gói hay gói dịch vụ trả sau, Nhà tuyển sinh được quyền xem miễn phí toàn bộ thông tin thí sinh hoàn chỉnh trong Danh sách thí sinh đề xuất với theo "Cách trừ điểm: Liên hệ" hoặc "Cách trừ điểm: Trừ điểm ngay" 
1.  Xem thông tin thí sinh theo  "Cách trừ điểm: Liên hệ":
- Thí sinh được xem theo cách thức này sẽ thể hiện như dưới đây:

Xem thông tin thí sinh theo cách thức Liên hệ

- Muốn xem thông tin thí sinh hoàn chinh chỉ cần nhấp nút 'Xem thông tin hoàn chỉnh"
- Xem thông tin thí sinh theo "Cách trừ điểm: Liên hệ" cần có một số lưu ý:
+/ Hiệu lực của chế độ "Liên hệ" chỉ có thời hạn nhất định do hệ thống thiết đặt, thông thường không ít hơn 5 ngày.
+/ Được xem thông tin thí sinh hoàn chỉnh một cách miễn phí (không phải mua trước dịch vụ xem thông tin thí sinh) trong thời gian chế độ "Liên hệ" còn hiệu lực.
+/ Thí sinh với chế độ xem thông tin "Cách trừ điểm: Liên hệ" có tính "dành riêng" hay "độc quyền" đối với những  Nhà tuyển sinh được thiết đặt quyền xem trong thời gian hiệu lực của chế độ "Liên hệ".
Bạn do vậy cần hiểu các đăc tính này để sử dụng danh sách thí sinh đề xuất một cách hiệu quả nhất.
Dưới đây là thí dụ thông tin chi tiết thí sinh được xem ở chế độ "Liên hệ".
Trường hợp thời hiệu xem thông tin thí sinh theo chế độ "Liên hệ" đã hết mà bạn chưa kịp xem thông tin chi tiết hoàn chỉnh của thí sinh, bạn có thể lập danh sách các thí sinh đó và gửi cho KETNOIGIAODUC, yêu cầu thiết đặt lại chế độ xem thông tin thí sinh miễn phí "Liên hệ".

2. Xem thông tin thí sinh theo "Cách trừ điểm: Trừ điểm ngay":
- Thí sinh được xem theo cách thức "Trừ điểm ngay" sẽ có thể hiện như sau:

Xem thông thi thí sinh trừ điểm ngay


- Để xem thông tin thí sinh theo cách thức này thì  trước đó bạn cần kích hoạt Dịch vụ 'Tìm thông tin thí sinh"  được cung cấp miễn phí theo gói dịch vụ thỏa thuận. Xem hướng dẫn cụ thể cách kích hoạt Dịch vụ Tìm thông tin thí sinh  Tại đây.
- Mỗi lần click nút "Xem thông tin hoàn chỉnh"  sẽ khấu trừ một số điểm xem thông tin nhất định.
- Thông tin thí sinh  có thể xem vào bất kỳ khi nào nếu  vẫn còn điểm xem thí sinh hiệu lực.
Chú ý: Nếu số điểm xem thông tin thí sinh bị hết hoặc dịch vụ xem thông tin thí sinh bị hết hiệu lực, bạn cần liên hệ ngay với Chuyên viên dịch vụ khách hàng của KETNOIGIAODUC để được cập thêm dịch vụ xem thông tin thí sinh hoặc được hướng dẫn cách xem miễn phí.

Ngoài số thí sinh do KETNOIGIAODUC lập đưa vào Danh sách thí sinh đề xuất, Nhà tuyển sinh cũng có thể tự tìm kiếm thêm các thí sinh tiềm năng từ các nguồn khác nhau trên trang web: https://ketnoigiaoduc.vn/  gửi cho cho KETNOIGIAODUC yêu cầu bổ sung vào danh sách thí sinh đề xuất. Các chuyên viên dịch vụ khách hàng của KETNOIGIAODUC sẽ xem xét và quyết định lập bổ sung cho đợt Danh sách thí sinh đề xuất tiếp theo.

Thông tin thêm về sử dụng và xử lý danh sách thí sinh đề xuất có thể xem  TẠI ĐÂY.