Đơn hàng đăng tuyển miễn phí cho Tài khoản thành viên mới

Hỏi đáp  /  Quản lý đơn hàng

Quản lý đơn hàng

Nhằm hỗ trợ cho các đơn vị tuyển sinh đào tạo khi bắt đầu tham gia Sàn tuyển sinh điện tử KETNOIGIAODUC,  mỗi thành viên Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo đăng ký mới sẽ được tặng ngay 05 (số lượng này có thể thay đổi) dịch vụ Đăng tuyển cơ bản 30 ngày để cho phép đăng các tin tuyển sinh đầu tiên hoàn toàn miễn phí.

Thành viên có thể kiểm tra đơn hàng miễn phí của mình trong tài khoản tại thư mục "Quản lý đơn hàng > Đơn hàng chưa sử dụng và còn hạn > Dịch vụ đăng tuyển"

Đơn hàng đăng tuyển miễn phí

Tại đây bạn có thể thấy, Đơn hàng miễn phí  với ký hiệu DV5 - ..... có Số lượng dịch vụ đăng tuyển cơ bản 30 ngày là 5, Đơn hàng dịch vụ này có Ngày bắt đầu hiệu lực sử dụng tính từ khi tạo Tài khoản thành viên và sẽ hết hạn sau 45 ngày.

Như vậy, với Đơn hàng dịch vụ miên phí này, Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo có thê đăng miễn phí tối đa đến 5 tin đăng thường (tin đăng cơ bản) hiển thị trực tuyến 30 ngày nếu sử dụng mỗi tin đăng một dịch vụ Đăng tuyển cơ bản 30 ngày hoặc có thể đăng tin đăng có thời gian hiển thị lâu hơn nếu sử dụng cùng lúc nhiều dịch vụ Đăng tuyển cơ bản 30 ngày cho tin đăng đó.

Trong thực tế nhiều Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo khi đăng tin thường  sử dụng kết hợp dịch vụ Đăng tuyển cơ bản 30 ngày miễn phí này kèm theo các dịch vụ Đăng tuyển gia tăng để nâng cao hiệu quả của tin đăng.  Bạn có thể tham khảo bài viết "Tại sao nên dùng các dịch vụ đăng tuyển gia tăng?"  để hiểu rõ thêm về cách sử dụng các dịch vụ đăng tuyển.

Một nguyên nhân quan trọng, khiến cho bạn không nên chỉ dùng đơn lẻ dịch vụ Đăng tuyển cơ bản miễn phí cho tin đăng của mình đó là  bạn sẽ không thể xem được đầy đủ thông tin hoàn chỉnh (có số điện thoại và email liên hệ) của các thí sinh đã đề nghị tư vấn tuyển sinh trừ khi tin đăng của bạn có sử dụng kèm theo ít nhất một dịch vụ Đăng tuyển gia tặng. Vị vậy, lời khuyên dành cho bạn là: Ngay sau khi đăng tin miễn phí, hay mua bổ sung dịch vụ Đăng tuyển gia tăng và thực hiện bổ sung dịch vụ cho tin đăng đó.

Tin đăng tuyển sinh cũng thường sử dụng kết hợp với dịch vụ E-marketing để chủ động gửi email thông báo tuyển sinh đến các thí sinh mục tiêu nhằm thu hút thí sinh truy cập tin đăng nhanh chóng. Bạn nên tham khảo bài viết "Tại sao tôi nên dùng dịch vụ e-marketing và dùng thế nào cho hiệu quả?"  để hiểu rõ về tác dụng của dịch vụ e-marketing khi dùng kết hợp với dịch vụ Đăng tuyển.

Một lưu ý nữa cho bạn là Thời hiệu sử dụng của Đơn hàng dich vụ miễn phí. Khác với các đơn hàng dịch vụ trả phí thông thường có thời hiệu bảo lưu sử dụng đến 1 năm, Đơn hàng dịch vụ miễn phí có thời hiệu sử dụng tương đối ngắn là 45 ngày. Bạn, do vậy, cần có kế hoạch sử dụng hiệu quả hết số lượng dịch vụ miễn phí trong khoảng thời gian hiệu lực này.