Làm sao để biết được đơn hàng nào còn dịch vụ chưa sử dụng?

Hỏi đáp  /  Quản lý đơn hàng

Quản lý đơn hàng

Đăng nhập Tài khoản Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo của bạn.

Truy cập thư mục "Quản lý đơn hàng > Đơn hàng có dịch vụ chưa sử dụng và còn hạn" rồi click vào Tab loại dịch vụ tương ứng, thí dụ "Dịch vụ đăng tuyển":

Don hang co dich vụ chua su dung va con han

 

Tại đây sẽ liệt kê tất cả các đơn hàng với Số lượng dịch vụ chưa sử dụng và còn hạn cũng như Ngày hết hạn sử dụng của mỗi dịch vụ.