Làm sao để biết được những đơn hàng nào có dịch vụ đang sử dụng?

Hỏi đáp  /  Quản lý đơn hàng

Quản lý đơn hàng

Đăng nhập Tài khoản Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo của bạn.

Truy cập thư mục "Quản lý đơn hàng > Đơn hàng có dịch vụ đã sử dụng hoặc đã hết hạn" rồi click vào Tab loại dịch vụ tương ứng, thí dụ "Dịch vụ đăng tuyển":

Don hang co dich vu da su dung hoac da het han

 

Ở đây sẽ liệt kê tất cả các đơn hàng với Số lượng dịch vụ đã sử dụng  hoặc đã hết hạn với các thông tin về Ngày bắt đầu sử dụng và Ngày hết hạn  của mỗi dịch vụ.