18/09/2017 | 20:41

Chương trình trung học phổ thông tại Canada theo quy định từng bang

Xu thế học phổ thông tại Canada đang ngày một gia tăng tại cại các gia đình Việt Nam, với mong muốn cho con mình có một lộ trình du học hoàn hảo ngay từ sớm. Tuy nhiên, mỗi tỉnh bang, khu vực lại có những yêu cầu khác nhau mà không phải gia đình nào cũng biết. Megastudy sẽ mang đến thông tin cơ bản nhất về chương trình trung học tại một số bang như: Ontario, Quebec, British Columbia và Alberta.

1. Bang Ontario

Các trường tại đây sẽ yêu cầu bạn phải hoàn thành 18 tín chỉ bắt buộc, 12 tín chỉ tự chọn, 40 giờ hoạt động cộng đồng và tham gia kì thi của bang.

Các tín chỉ bắt buộc bao gồm: 4 tín chỉ tiếng Anh, 3 tín chỉ Toán, 2 tín chỉ khoa học, 1 tín chỉ môn Tiếng Pháp – ngoại ngữ hai, 1 tín chỉ môn lịch sử Canada, 1 tín chỉ môn địa lý Canada, 1 tín chỉ môn nghệ thuật, 1 tín chỉ môn thể dục và 1 tín chỉ môn giáo dục công dân và định hướng nghề nghiệp.

3 tín chỉ còn lại lấy từ các nhóm môn học sau:

a. Tiếng Anh và ngoại ngữ thứ hai như tiếng Pháp, Khoa học xã hội và nhân văn (gia đình học, triết học hay tôn giáo thế giới) hoặc giáo dục hướng nghiệp.

b. Môn thể dục hoặc nghệ thuật, hoặc kinh doanh, giáo dục làm việc trong tập thể

c. Khoa học (lớp 11 – 12), hoặc kỹ thuật (lớp 9 – 12) hoặc giáo dục làm việc trong tập thể

2. Bang Alberta

Tại đây thường yêu cầu học sinh hoàn thành 100 tín chỉ, trong đó 2 tín chỉ tiếng Anh, 1 tín chỉ môn khoa học xã hội, 2 tín chỉ toán, 4 tín chỉ khoa học, 3 tín chỉ thể dục, 3 tín chỉ quản lý nghề nghiệp. 10 tín chỉ cũng phải được kết hợp với các khóa học hướng nghiệp, kỹ thuật, nghệ thuật, ngoại ngữ hai, thể dục.

3. Bang British Columbia

Học sinh sẽ học từ lớp 10 đến lớp 12, phải hoàn thành 48 tín chỉ bắt buộc, 28 tín chỉ tự chọn và 4 tín chỉ được chuyển tiếp từ môn lập kế hoạch của lớp 10.

Các tín chỉ bắt buộc bao gồm: 3 tín chỉ ngoại ngữ hai, 2 tín chỉ toán, 1 tín chỉ nghệ thuật hoặc kỹ năng ứng dụng, 2 tín chỉ khoa học xã hội, 1 tín chỉ thể dục của lớp 10.

Trong tổng các tín chỉ, phải có ít nhất 16 tín chỉ được hoàn thành trong năm lớp 12. Còn lại có thể kết hợp các môn học bắt buộc và môn học tự chọn.

Học sinh sẽ có 5 kì thi : Nghệ thuật và ngoại ngữ lớp 10 và 12, Khoa học lớp 10, Toán lớp 10, Khoa học xã hội lớp 11 hoặc lớp 12.

Hồ sơ tốt nghiệp bao gồm giấy chứng nhận sức khỏe, 30 giờ lao động cộng đồng, và một bài thuyết trình tốt nghiệp.

4. Bang Quebec

Tại đây đào tạo THPT từ lớp 9 đến lớp 11. Học sinh có thể chọn học lớp 12 tương đương với chương trình dự bị đại học nếu có mong muốn học tiếp lên đại học.

Để có một tấm bằng tốt nghiệp, học sinh phải hoàn thành 6 tín chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, 4 tín chỉ ngoại ngữ hai, 6 tín chỉ toán, 6 tín chỉ thể dục và 4 tín chỉ lịch sử Canada và Quebec.

Ngoài ra, học sinh có thể học tập tại nhà hoặc tham gia các khóa học từ xa hoặc học trực tuyến. Các trường học địa phương sẽ cung cấp cho bạn bản kế hoạch học tập chi tiết nhất.

Lưu ý:

Mỗi một khu vực trong Canada khác nhau về thuật ngữ, hệ thống điểm, năm học yêu cầu, kế hoạch học tập. Do vậy trước khi đăng ký theo học ở trường nào đó bạn nên tham khảo yêu cầu cụ thể tại thời điểm đó để có lựa chọn thích hợp.

Nếu bạn muốn theo học tại Quebec bạn sẽ phải học bằng Tiếng Pháp trừ khi đạt yêu cầu về trình độ tiếng Anh.

Khảo sát ý kiến khách hàng

Theo bạn, Việt Nam nên học mô hình giáo dục của nước nào?

Mỹ
Trung Quốc
Singapore
Nga
Không nước nào

Mã xác thực