07/10/2017 | 10:48

Danh sách tổng hợp quy chế thi và tuyển sinh

Cập nhật các văn bản quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ LĐTB & XH và các cơ quan quản lý nhà nước mới nhất liên quan đến thi, tuyển sinh và đào tạo.

THI THPT QUỐC GIA – TUYỂN SINH  ĐẠI HỌC 2017

* Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT 2017 (Ban hành ngày 25/01/2017)

* Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy, tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo GV hệ chính quy (Ban hành ngày 25/01/2017)

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

* Quy chế Đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

*Quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hình thức VLVH (ban hành ngày 21/05/2014)

*Quy chế Đào tạo văn bằng thứ hai

 

LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG & ĐẠI HỌC.

*Quy định Đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng và Đại học (có hiệu lực từ 07/02/2013)

*Quy định Đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng và Đại học

*Thông tư liên tịch hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề lên trình độ Cao đẳng và Đại học

 

SAU ĐẠI HỌC

*Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ (ban hành ngày 15/05/2014)

*Quy chế Đào tạo trình độ Thạc sĩ (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2011)

*Quy chế Đào tạo trình độ Tiến sĩ

 

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

*Quy chế tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp (Ban hành ngày 11/08/2014)

*Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp (Ban hành ngày 09/07/2014)

*Quy chế Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp

*Quy chế Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

 

CAO ĐẲNG NGHỀ & TRUNG CẤP NGHỀ

*Quy chế Tuyển sinh học nghề

*Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy

*Quy định Đào tạo liên thông giữa các trình độ tay nghề

 

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

*Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông (ban hành ngày 18/04/2014) 

*Sửa đổi một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT (Ban hành ngày 25/03/2014)

*Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (Ban hành ngày 06/03/2012)

*Quy chế Tuyển sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông

*Quy định Chuyển trường và Tiếp nhận học sinh THCS và THPT

*Quy chế Đánh giá xếp loại học sinh THCS và THPT

*Quy chế Xét công nghận tốt nghiệp THCS
*Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

*Quy định Đánh giá và xếp loại học sinh Tiểu học

 

VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ

*Quy chế Văn bằng chứng chỉ của Hệ thống Giáo dục quốc dân

*Công văn hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

*Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp Đại học (Ban hành ngày 24/5/2011)

*Mẫu bằng tốt nghiệp Đại học

*Mẫu bằng tốt nghiệp Cao đẳng (Ban hành ngày 30/11/2012) 

*Mẫu bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp (Ban hành ngày 30/11/2012) 

* Mẫu Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, mẫu Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, mẫu Chứng chỉ nghề, mẫu bản sao và việc quản lý, cấp bằng, chứng chỉ nghề

 

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH 

*Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021

*Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
*Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

*Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn giản học phí, hỗ trợ chi phí học tập.....

 

Khảo sát ý kiến khách hàng

Theo bạn, Việt Nam nên học mô hình giáo dục của nước nào?

Mỹ
Trung Quốc
Singapore
Nga
Không nước nào

Mã xác thực