Làm thế nào để biết có phản hồi đề nghị tư vấn từ Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo?

Câu hỏi thường gặp  /  Quản lý khóa học – tin tuyển sinh

Quản lý khóa học – tin tuyển sinh

Thông thường hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo cho bạn biết ngay khi có phản hồi đề nghị tư vấn từ Nhà Tuyển sinh/ Nhà Đào tạo.
Email phản hổi đề nghị tư vấn


Tuy nhiên bạn cũng có thế kiểm tra bất kỳ khi nào xem có phản hồi đề nghị tư vấn từ Nhà Tuyển sinh/Nhà Đào tạo hay không bằng cách truy cập vào mục "Quản lý khóa học và tin tuyển sinh" ở tài khoản thí sinh của mình.

Tại đây bạn chọn mục "Khóa học - tin tuyển sinh đề nghị tư vấn" để nhìn thấy danh sách những tin tuyển sinh mà mình đã đề nghị tư vấn.

Tại cột "Nhà đào tạo phản hồi", bạn sẽ nhìn thấy số lượng tin nhắn phản hồi của nhà đào tạo. Hãy click vào số liệu để xem chi tiết các phản hồi của nhà đào tạo tới bạn.