Tôi muốn xem lại những khóa học hay tin tuyển sinh tôi đã Thích/Lưu thì làm thế nào?

Câu hỏi thường gặp  /  Quản lý khóa học – tin tuyển sinh

Quản lý khóa học – tin tuyển sinh

Nếu bạn muốn xem lại các khóa học hay tin tuyển sinh mà mình đã thích hoặc lưu thì bạn vào mục "Quản lý khóa học và tin tuyển sinh" tại tài khoản cá nhân của mình. 

Tại đây bạn click chọn mục "Khóa học - Tin tuyển sinh Thích/Lưu" để xem lại tất cả khóa học mà mình đã thích hoặc lưu nhé!