Tôi muốn đề nghị Nhà tuyển sinh xác nhận đã nhập học thì thực hiện thế nào?

Câu hỏi thường gặp  /  Quản lý khóa học – tin tuyển sinh

Quản lý khóa học – tin tuyển sinh

Sau khi đã hoàn thành nhập học vào một khóa học theo một tin đăng tuyển sinh nào đó, bạn cần nhanh chóng đề nghị Nhà tuyển sinh xác nhận bạn đã nhập học để được hưởng các quyền lợi của chương trình khuyến khích nhập học (KKNH). Đề nghị này cần được thực hiện càng nhanh càng tốt tuy nhiên không nên muộn qua 15 ngày sau khi hoàn thành thủ tục nhập học thực tế.  Việc này được thực hiện trực tuyến theo hướng dẫn sau đây.
- Đăng nhập vào tài khoản thí sinh của bạn;
- Truy cập thư mục "Quản lý Khóa học và Tin tuyển sinh >  Khóa học - Tin tuyển sinh đề nghị tư vấn" và tìm Khóa học - tin tuyển sinh mà bạn đã hoàn thành nhập học và muốn đề nghị xác nhận nhập học. Thi dụ tin đăng "Tuyển sinh tiếng Anh nâng cao 2019" .
Lưu ý: Chỉ những tin đăng mà trước đó bạn đã từng gửi "Đề nghị tư vấn và đặt chỗ" mới xuất hiện tại thư mục này. Vì nậy muốn được xác nhận nhập học một khóa học - tin tuyển sinh thì trước đó bạn đã phải click nút "Đề nghị tư vấn và đặt chỗ" của tin đăng đó khi nó đang hiển thị trực tuyến. Nếu bạn chưa thực hiện việc này thì cần thực hiện ngay theo hướng dẫn "Tôi muốn được tư vấn hay đặt chỗ một khóa học hay tin tuyển sinh thì làm thế nào?" .
-  Ưu đãi  tặng điểm thưởng nhập học được áp dùng cho cả tin đăng kích có Sao KKNH (tức có kích hoạt  KKNH) và không có Sao KKNH (tức không kích hoạt KKNH). Thí dụ , tin đăng "
Tuyển sinh tiếng Anh nâng cao 2019" ở đây là tin đăng thường, không kích hoạt  Khuyến khích nhập học tuy nhiên vẫn được hưởng số Điểm thưởng nhâp học tối đa là 20 điểm)

Thao tác Đề nghị xác nhận đã nhập học

- Tai cột "Thao tác", hãy click nút "Đề nghị xác nhập đã nhâp học".  Khi đó sẽ xuất hiện thông báo sau:

Thông báo đề nghị xác nhận đã nhập học

- Click "Chọn tệp" để gửi kèm theo chứng từ nhập học (nếu có) sau đó click nút "Gửi". Để nghị xác nhận đã nhập học của bạn sẽ được gửi đến Nhà tuyển sinh. Hệ thống sẽ tự động điều hướng bạn đến trang "Quản ký Khóa học - Tin tuyển sinh > Khóa học - Tin tuyển sinh nhập học"
Tại trang này, bạn đặc biệt chú ý cột "Tình trạng xác nhận nhập học" trong đó có các thông tin giúp bạn theo dõi tình trạng xác nhận nhập học của các tin đăng  và kịp thời xử lý. 
Thông thường, trong thời gian tối đa 7 ngày kể từ khi bạn gửi đề nghị xác nhận nhập học, Nhà tuyển sinh sẽ trả lời bạn.

Các trạng thái xác nhận nhập học

Có các trạng thái phản ánh tình trạng xác nhận nhập học tiêu biểu sau:
+/ "Chờ xác nhận nhập học": Nhà tuyển sinh chưa trả lời đề nghị xác nhận nhập học của bạn (theo quy định thời gian chờ tối đa là 7 ngày). Trong thời gian này, bạn có thể gửi tin nhắn liên hệ  trao đổi với Nhà tuyển sinh để để giục họ xem xét sớm trường hợp của bạn. Nếu sau thời gian chờ quy định này, Nhà tuyển sinh không trả lời thì Ban quản trị KETNOIGIAODUC sẽ xem xét và toàn quyền đưa ra quyết định về tình trạng nhập học của bạn.
+/ "Đã xác nhận nhập học": Đây là trạng thái mong đợi nhất của bạn chứng tỏ Nhà tuyển sinh đã công nhận rằng bạn đã nhâp học, và khi đó bạn sẽ nhận được Sô điểm thưởng nhập hoc tối đa theo quy định.
+/ "Bị từ chối xác nhận đã nhập học": Nhà tuyển sinh đã không công nhận bạn đã nhập học vì một lý do nào đó. Trong trường hợp này bạn có quyền "Khiếu nại" đến Nhà tuyển sinh. Xem hướng dẫn khiếu nại tại trang Hỏi đáp "Tôi đã đề nghị xác nhận nhập học nhưng Nhà tuyển sinh từ chối xác nhận thì phải làm thế nào?"
Tóm lai, sau khi gửi đề nghị xin xác nhận đã nhập học, bạn cần luôn chú ý theo dõi  trang và chủ động liên hệ với Nhà tuyển sinh để nắm tình hình và xử lý kịp thời.  Bạn cũng cần chú ý kiểm tra hộp thư của mình vì hệ thống thường gửi email các thông báo vào hộp thư của bạn.
Lưu ý: Số điểm thưởng nhập học sẽ chuyển vào Tài khoản điểm thưởng của  Chương trình Điểm thưởng thành viên  của bạn, vì vậy bạn cần chắc chắn đã tham gia Chương trình này.

 

>> Xem Video Clip "Hướng dẫn thí sinh gửi Đề nghị xác nhận nhập học"

Xem thêm "Nếu tôi muốn nhận điểm thưởng nhập học thì tiến hành thủ tục thế nào?"